Kvinner i heisbransjen – spørreundersøkelse

Undersøkelsen er 100% anonym.

Holdninger til kvinner i bransjen
Følte du deg godt tatt imot da du begynte i heisbransjen?
Har du noen gang følt deg holdt utenfor av kollegaer fordi du er kvinne?
Føler du at det er noe som bør endres for at vi skal få flere kvinner inn i heisbransjen?
Har du eller andre du kjenner opplevd uønsket oppmerksomhet eller trakassering?
Får du mer oppmerksomhet enn dine mannlige kollegaer?
Føler du at heisbransjen trenger en holdningsendring?
Er det noe foreninga eller bedriften du jobber i kan gjøre bedre