Dine forsikringer

LOfavør er navnet på fordelsprogrammet for dem som er organisert i et LO-forbund. Med over 900 000 medlemmer er det forhandlet fram gunstige og trygge avtaler. Noen fordeler får du automatisk når du melder deg inn i Heismontørenes Fagforening. Andre fordeler ligger der som et tilbud du kan benytte hvis du vil.

LOfavør innboforsikring

Obligatorisk gjennom medlemskapet: Den er kåret til markedets beste innbo- og løsøreforsikring og dekker en rekke ulike forhold.

LOfavør Topp reiseforsikring

Med LOfavør Topp reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Frivillig gruppelivsforsikring

Gir økonomisk støtte til dine etterlatte dersom du som medlem dør før fylte 60 år. Tegnes frivillig.

Flere fordeler …

LOfavør har også framforhandlet en rekke andre fordeler for deg som medlem. Dette gjelder blant annet bankfordeler, juridisk bistand, feriereiser, leiebil, fritidsaktiviteter, kultur, hotell og strøm.

LOfavør grunnforsikring

Obligatorisk gjennom medlemskapet. Forsikringen gir økonomisk førstehjelp ved dødsfall i både fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden. 

Uføre- og ektefelleforsikring

Dette er en uføreforsikring for medlemmer under 60 år som er fullt arbeidsdyktige og en dødsfallsforsikring for ektefelle/samboer. Medlemmer under 60 år som ikke oppfyller kravene til uføreforsikring, og medlemmer over 60 år, har en dødsfallsforsikring.

Flere LOfavør-forsikringer

Gjennom LOfavør kan du tegne en rekke skade- og personforsikringer og du kan oppnå lavere egenandeler og inntil 20 prosent samlerabatt.