5. desember 2022

Nok en skrøne fra Orona-ledelsen

Terje Skog
Terje Skog
Terje er pensjonert, men fortsatt aktiv. Sitter i studieutvalget i HMF.
2,441FølgereLik
967FølgereFølg
25AbonnenterAbonnér

Terje Skog kommenterer Orona sin påstand om at de innfrir 95% av kravene.

I Orona-klubbens kamp for tariffavtale har det ikke, fra bedriftens side, skortet på servering av trusler og skrøner (hvor selvmotsigelser ikke har vært noen dempende hindring). AFP-ordningen skal visstnok dø ut, den lokale husavtalen har visstnok samme innhold som heisoverenskomsten, lønna på Orona er visstnok den beste i bransjen, krav om heisoverenskomst er visstnok et rop om lønnsnedslag, en AFP-ordning vil visstnok innebære at tjenestepensjonen må reduseres, innfrielse av kravet om innleieavtale vil visstnok føre til kroken på døra for bedriften, kamp om tariffavtale er ulovlig og vil visstnok kunne føre til fengselsstraff for klubbleder. Dette er bare et begrenset utvalg av fornøyelige utsagn. Med en slik merittliste ber de attpå til om å bli oppfattet som seriøse. Gud hjelpe.

Ledelsen har den siste tida framført påstanden om at vi har fått innfridd 95% av våre krav. Nå er satsen høynet til 99%. La oss se:

Kampen på Orona dreier seg om å rydde opp i humbugvirksomheten som helhet. Derfor har ikke klubben begrenset seg til kun å stille ett krav. Til det er problemet for omfattende. Det trengs avtaler på flere områder i en slik bedrift.
* Ja, bedriften er villig til å akseptere heisoverenskomsten, men først fra neste år. Det viktigste i denne sammenheng er at bedriften samtidig vil operere med en konkurrerende husavtale. En slik parallell husmannsavtale kan selvfølgelig ikke aksepteres. Den har til formål å undergrave tariffavtalen. Heisoverenskomsten må være ufravikelig og overordnet. Det er en selvfølge, sett med fagbevegelsens øyne.
* Bedriften vil ikke kvittere på at innleide arbeidstakere skal ha samme lønn som de fast ansatte. De vil begrense lønna til overenskomstens satser – ikke den lokale lønna, som er høyere. Her kommer også husavtalen inn i bildet. Hva vil den si om samme sak, og tror de at klubben vil ta sjansen på å avklare dette spørsmålet etter at streika er avblåst?
* Orona benytter seg av det knep å hevde at de innleide bedriver selvstendig entreprisevirksomhet. Dette for å fraskrive seg alt ansvar for lønna for de innleide arbeiderne. Overenskomsten sier at slik bortsetting av arbeid skal kun gjøres til bedrifter som har tilsvarende lønn som hovedbedriften. Dette kravet er avvist.
* Vi har bestemmelse i overenskomsten (eller mer presist en avtale med HLF) om at DSB-godkjente montører er å betrakte som fagarbeidere hvis de har fått tilstrekkelig tilleggsopplæring. Uten denne tilleggsopplæringa skal utenlandske montører arbeide sammen med faglært montør. Orona-ledelsen forlanger at DSB-godkjenning, uten tilleggsopplæring, skal være tilstrekkelig for å kunne arbeide selvstendig – også for innleide montører.
* Det er mange på Orona, som i dag arbeider selvstendig, som ønsker å bli faglærte heismontører. Det er stilt krav om utarbeidelse av, i samarbeid med HMF, en planlagt opplæring for disse. Dette er ikke innfridd av bedriften.
* Trusselen om reduksjon av satsen for tjenestepensjonen har gjort det nødvendig for klubben å stille krav om at ordningen blir en del av det lokale avtaleverket. Kravet er avvist.

Bedriftens utsagn om 95 eller 99 pst. kan vi være enige om. Det er en lite hake ved det hele. Det forholder seg omvendt av hva bedriften hevder. 95 pst. av kravene er avvist.

Siste artikler

MENS VI VENTER PÅ NESTE HEISCUP

Med kaldere og mørkere tider, er det godt å mimre tilbake til årets store sportslige og sosiale begivenhet.

FORBUD MOT LYSRØR

I løpet av neste år blir det et forbud mot flere typer lysrør og sparepærer da disse inneholder svært skadelig kvikksølv. Det er en ustrakt bruk av lysrør i eldre heiser og i heissjakter.

Ukeskurs ved Heisbransjens Utdanningssenter 2023

Nå er det mulig å melde seg på ukeskurs på HBU for 2023.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

Lisboa er en svært kupert by. Ingen av høydene er veldig høye, men det er bratte sider opp og ned, og stort sett så finner du bebyggelse over alt. Dette førte også til at byen har diverse transportløsninger man finner få steder.
X