30. november 2023

Hengetraume

Hengetraume er en betegnelse for medisinske konsekvenser ved immobilitet i vertikal posisjon. Hengetraume kan ramme en hver som henger vertikalt uten bevegelse.

Henetraume kan ramme den som:

  • Utfører arbeid eller aktivitet i seletøy
  • Påføres andre former for immobilitet (bårer, ryggbrett, spjelkemateriell)
  • Blir sittende fast under trange forhold
  • Utsettes for spesiell immobilitet

Rammer vanligvis ikke den som henger i seletøy og som:

  • Aktivt beveger seg
  • Blir hengende med liten eller ingen bevegelse i få minutter (fallskjermhoppere)

Ved alt arbeid hvor person risikerer å bli hengende fritt i en sele skal redning kunne gjennomføres umiddelbart og senest etter ti minutter.

Behandling av hengetraume

Hengetraume oppstår når personer blir hengende bevisst- eller bevegelsesløse i sele og får sirkulasjonssvikt. Sirkulasjonssvikten oppstår ved at mye blod samler seg i bena, dersom disse er lavest, og ikke kommer tilbake til hjertet.

Etter hvert vil det bli for lite blod for hjertet å pumpe til å få tilstrekkelig oksygen til hjernen. Så lite som fem til ti minutter kan være nok til å utvikle hengetraume.

Det viktigste tiltaket for å redde liv er å sørge for frie luftveier. Når du kommer til en pasient må dette gjøres så raskt som mulig. Det kan være tidkrevende og vanskelig å finne puls på en utsatt pasient og førstehjelpere på elementært nivå bør heller bruke tid på livreddende førstehjelp.

Norsk førstehjelpsråd anbefaler at personer med sirkulasjonssvikt skal behandles som vanlig for pasienter, ettersom det ikke er påvist noe dokumentert effekt ved å opptre spesielt ved sirkulasjonssvikt. 

Hurtigst mulig redning, frie luftveier og stabilt sideleie.

Vær oppmerksom på at personer etter fallulykker har risiko for å ha pådratt seg nakke- og ryggskader, hvor man må utvise forsiktighet. Skader på indre organer og spesielt nyrer kan utvikle seg raskt og personer må umiddelbart til medisinsk behandling, selv om tilstanden ser bedre ut.

Alle som har vært utsatt for å henge bevisstløse i en sele, skal til sjekk hos lege! 

Dødsfall har forekommet så lenge som elleve dager etter at den skadde ble utsatt for hengetraume.

Valg av fallsele

Ved valg av sele må man skille mellom fallsele (E361), sittesele (E813) og støttesele (E358). 

Det finnes også såkalte trippelseler som tilfredsstiller standarden til både E361, E813 og E358. Sele velges i samarbeid med de ansatte, og bør være god å henge i og enkel å bruke. Påse at det følger med en bruksanvisning. Fallsikringsutstyr skal gjennomgå kontroll av en sakkyndig hvert år.

Forskriften om bruk av arbeidsutstyr (555) stiller krav til utforming, bruk og valg av arbeidsutstyr. 

Fallsele skal ikke være en erstatter for andre sikkerhetstiltak som for eksempel rekkverk. 

Opplæring

Forskrift for bruk av arbeidsutstyr gir bestemmelser om dokumentert opplæring, og det stilles krav til virksomheter som skal drive slik opplæring. Opplæring bør inneholde lover og forskrifter, prosedyrer og sikker jobbanalyse, vedlikehold og krav til kontroll, bruksegenskaper og områder. Gjennomgang av utstyr, demonstrasjon av redningsteknikk og praktiske øvelser.

Sikker jobbanalyse

Der det benyttes fallsikringsutstyr skal det være etablert en plan for redning som er bygget på sikker jobbanalyse. Dette fordi det er forbundet med livsfare å henge lengre enn ti minutter. Plassering av redningsutstyr må være godt kjent. Man må alltid være to ved arbeid i høyden og ved bruk av sele i tilfelle fall.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X