HMS-forskriftene

HMS-forskriftene til Arbeidsmiljøloven

1. januar 2013 ble strukturen på HMS-forskriftene til arbeidsmiljøloven endret.

Kravene i de nye HMS-forskriftene er i all hovedsak de samme, men kravene er samlet og satt i sammenheng. Den nye strukturen gir en bedre oversikt over regelverket.

Målet har vært å redusere antallet, men også gi forskriftene en struktur som viser helheten i regelverket. Det skal være enkelt å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for din virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS. Den nye forskriftsstrukturen gir et bedre og mer hensiktsmessig regelverk for arbeidslivet for å kunne jobbe forebyggende med arbeidsmiljø.

Er du kjent med de gamle forskriftene, kan du bruke forskriftsspeilene for å finne hvor de gamle bestemmelsene er plassert i de nye forskriftene.

Den nye regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidslivet.

De nye forskriftene bygger opp under systematikken i internkontrollforskriften. Dette gjøres ved at man vektlegger tre forhold: 

De tre øvrige forskriftene gjelder tiltaks- og grenseverdier, administrative ordninger, samt konstruksjon, utforming og produksjon av enkelte typer arbeidsutstyr. 

Forrige artikkelSpiseforhold
Neste artikkelDine medlemsfordeler