15. juni 2024

Spiseforhold

Krav til spiserom og pauser

Er det slutt på den tiden da de andre på bygget jublet når heismontøren kom på bygget, for da ble det endelig ordna forhold på byggeplassen? I dag blir du fort sett på som en bråkmaker bare fordi du vil ha et ordentlig sted å spise lunsjen din. Vil vi ta den kampen ute på byggeplassen og med formann, eller vil vi heller sitte på verktøykassa å spise? Eller gå bak husveggen for å gjøre vårt fornødne?

Har firmabilene gjort at vi synes det er greit å ta med oss all skitten fra byggeplassen hjem istedenfor å skifte på brakka? Her er erfaringen at det er de minste nystartede entreprenørene som er verst, mens de største entreprenørene som regel har ordna forhold for sine ansatte og underentreprenører.

Kanskje sitter formannen selv inne i en trivelig, lys og ren kantine og spiser maten sin. Men har han stått på for at montøren skal få et tilfredsstillende spiserom? Aksepterer du elendige spise- og garderobeforhold så setter du også standarden for kollegaene dine. Har du med deg en lærling så er du også ansvarlig for at han skal ha ordna forhold. Kanskje du tenker at det bare er på dette ene anlegget? Her er det bare vi selv som kan være med på å snu trenden. Dette er selvfølgelige rettigheter som er nedfelt i Arbeidsmiljøloven og heisoverenskomsten.

Klarer ikke entreprenøren å stille med tilfredsstillende spiserom, garderobe og sanitæranlegg så er det bedriften som må få dette på plass. Eventuelt ved å leie inn en eller flere brakker. Er ikke dette på plass, må du kontakte ditt verneombud eller din tillitsvalgte. Er det ikke ordna forhold på arbeidsplassen, er det ingen grunn til at du skal arbeide der. Reis fra anlegget, og kom ikke tilbake før alt er på plass.

På servicejobber kan det være litt vanskeligere å få til ordna forhold, men her har du mer frihet til å reise et sted for å spise. Flere bedrifter har også avtaler om «kaffepenger» som en kompensasjon for at de må oppsøke et spisested for å kjøpe mat.

Betalt spisepause

I Arbeidsmiljøloven står det at alle skal ha en halvtime pause i løpet av en normal arbeidsdag. Dersom du ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller hvis det ikke er tilfredsstillende spiserom skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Det er viktig at dette ikke blir brukt som «betaling» for at bedriften skal slippe unna ansvaret med å skaffe tilfredsstillende spiserom på arbeidsplassen. Men heller brukes unntaksvis på servicejobber.

Pause ved overtid

Dersom du jobber mer enn to timer etter den normale arbeidsdagen, skal du ha minimum en halvtime betalt spisepause som godtgjøres som overtid. Dersom du har vakt og må reise rett ut på et vaktoppdrag som varer mer enn to timer etter arbeidsdagen, så skal du ha betalt spisepause med overtidstillegg.

Hva sier lovverket om spiserom og garderobe?

Det skal sørges for at garderober, toaletter, spiserom og hvilerom er tilfredsstillende i omfang og utførelse. Arbeids- og velferdsrom må legges opp slik at begge kjønn kan arbeide i virksomheten. Hver arbeidstaker skal ha tilstrekkelig plass for opphenging av tøy med adskilte låsbare skap for arbeidstøy og privat tøy. Spiserommet skal være så stort at det gir tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere som skal spise samtidig. Spiserommet skal om mulig ha dagslys og utsyn. Spiserommet skal også være hensiktsmessig innredet og om nødvendig slik at arbeidstakeren kan tilberede måltider der. Vaskerom eller vaskested skal være utstyrt med håndvask med kaldt og varmt vann. Det skal være et passende antall toaletter.

Hva sier overenskomsten om spiserom og garderobe?

I overenskomsten for heisfaget står det beskrevet hvordan spise- og hvilerom på arbeidsplasser uten innkvarterte arbeidstakere skal være. På anlegg med inntil seks personer skal det rigges en brakkeenhet på cirka 7,4 x 2,5 meter. Denne enheten skal inneholde adskilt spiserom med tekjøkken, kjøleskap og oppvaskkum. Det skal være minimum en kvadratmeter spiseplass per person. Dessuten skal enheten inneholde toalett med vask og dusj, to tappesteder, låsbare skap til privat tøy samt åpen plass til lomp på til sammen minimum 50 centimeter per person. Ved mannskapsstyrker under seks personer kan mindre enheter benyttes. Ved slike enheter sløyfes dusjen når standarden for øvrig opprettholdes.

Videre står det beskrevet hvordan det skal rigges ved inntil 12, 16 og 40 personer.

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X