15. juni 2024

Adecco blir ikke opplæringsbedrift

Allerede i august 2018 søkte bemanningsbyrået Adecco om å få bli opplæringsbedrift i tømrer- og betongfagene.

De hadde allerede vært i kontakt med Byggopp (opplæringskontoret), men hadde fått nei til å bli medlem der. Etter at Oslo kommunes avdeling for fagopplæring (FAG) hadde hatt møte med bedriften ble det konstatert at søknaden var mangelfull – først og fremst fordi det ikke var utarbeida en intern plan for opplæringa. Det kom også fram at søknaden i første omgang gjaldt tømrerfaget og bedriften bestemte seg for å søke medlemskap i Opplæringskontoret for tømrerfaget. I desember ble søknaden avvist også der.

Adecco ga seg ikke

Men Adecco ga seg ikke med det! De opprettholdt søknaden om å bli selvstendig opplæringsbedrift, og la samtidig mer arbeid ned i selve søknaden. I januar bestemte FAG (Oslo kommunes avdeling for fagopplæring) seg for å innstille på at søknaden skal bli godkjent! Da reagerte fagforeningene. Ikke vet vi hvorfor FAG innstilte på søknaden, men vi antar at de så seg blinde på formalitetene og ikke vurderte politikken bak og virkningene et slikt vedtak ville få. Det gjorde fagforeningene som gikk sterkt imot at Adecco – eller noe annet bemanningsbyrå – skulle bli godkjent som lærebedrift.

Mangel på lærlinger

Det er mangel på lærlinger innenfor byggfagene, noe som ganske fort kan utvikle seg til et samfunnsproblem ved at vi ikke vil ha nok fagarbeidere til å utføre byggeoppdragene. Denne utviklingen har vært kjent lenge og blir tatt alvorlig av alle parter i arbeidslivet. Oslo kommune har også innsett dette og forsøker å motvirke denne tendensen gjennom å innføre den såkalte Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv. Oslomodellen inneholder som kjent sterke føringer for bruk av lærlinger på byggeplasser for Oslo kommune.

«Det er vanskelig å se for seg at en bemanningsbedrift vil kunne oppfylle vilkårene for å bli godkjent som lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har egen produksjon.»

Vi er overbevist om at dette arbeidet vil undergraves ved at Adecco blir lærebedrift. Det vil føre til at Adecco kan leie ut lærlinger til bedrifter som ellers ikke tilfredsstiller kravene med henblikk på å få byggeoppdrag for kommunen. På den måten vil det bli færre lærlinger, ikke flere, dersom denne godkjenningen går gjennom. Adecco forsøker her å omgå Oslomodellens intensjoner.

Bemanningsbransjen er uten egen produksjon

Det er mulig at det kan argumenteres for at søknaden tilfredsstiller Yrkesopplæringsnemndas kriterier, men etter vår mening er dette i så fall bare på det formelle plan. Bemanningsbransjens vesen og forretningside er jo å leie ut arbeidskraft på kortvarig basis til bedrifter som har et forbigående behov for denne arbeidskrafta. Produksjonen foregår i innleiebedriften. Vi kan ikke med vår beste vilje se at dette kan være med på å skape hverken den stabiliteten eller allsidigheten som trengs for å skape et godt opplæringsmiljø. Tvert imot: Dersom denne søknaden hadde blitt godkjent ville Oslo kommune ikke bare undergrave lærlingeordningen og Oslomodellen, de ville vært med på å legitimere bemanningsbransjen og sidestille den med produksjonsbedrifter når det gjelder fagopplæring.

Bredt samarbeid

Vi har i de siste åra opplevd et godt samarbeid mellom bygningsfagforeningene på tvers av forbundsgrensene. Vi kan godt kalle det en kampenhet. Så ikke lenge etter FAGs innstilling var kjent tok Oslo Bygningsarbeiderforening, Tømrer og Byggfagforeningen, Rørleggernes Fagforening, Heismontørenes Fagforening og Elektromontørenes forening Oslo og Akershus initiativ til en fanemarkering i forkant av Yrkesopplæringsnemndas møte den 25. mars hvor saken skulle behandles. Vi opplevde bred støtte fra resten av fagbevegelsen og alle som vil ta vare på den norske fagopplæringa.

Støtte fra arbeidsgiverne

Fagforeningene var ikke de eneste som hadde svingt på seg i denne saken. Allerede før jul hadde  Byggmesterforbundet sendt et brev til kunnskapsdepartementet med spørsmål om det er grunnlag for å kunne godkjenne bemanningsbedrifter som opplæringsbedrifter. Svaret kom som bestilt, et par uker før møtet – og demonstrasjonen – og konkluderte med å gi støtte til vårt syn: Det er «vanskelig å se for seg at en bemanningsbedrift vil kunne oppfylle vilkårene for å bli godkjent som lærebedrift i fag hvor bedriften ikke har egen produksjon.»

En vellykket aksjon – uten å aksjonere!

Med dette hadde ikke Adecco noe særlig annet valg enn å trekke søknaden. Aksjonen vår førte altså til seier uten at vi behøvde å gjennomføre den! Men historien er dessverre ikke slutt. Departementet mener tydeligvis at det er en god ide å slippe bemanningsbransjen løs på lærlingene våre. I hvert fall vil de se på om «det kan være hensiktsmessig å utrede nærmere om slike bedrifter bør kunne godkjennes som lærebedrifter.» Den utredningen kan de spare seg! Ungdommene våre fortjener å få en allsidig fagopplæring på en bred faglig plattform, med et fagmiljø som gjør dem til de beste fagarbeiderne. De skal ikke å leies ut for å dekke oppdragsgivernes kortvarige behov.

Petter Vellesen
Petter Vellesen
Vellesen er leder i Fellesforbundet avdeling 603 - Oslo Bygningsarbeiderforening

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X