22. juni 2024

Nei til innleie, #flerefastejobber!

Rundt 80 personer med 20 faner fra ulike fagforeninger møtte opp da vi sammen med Oslo Bygningsarbeiderforening, Elektromontørenes Forening og Rørleggernes fagforening markerte på Campus Ås mot ulovlig innleie.

Statsbygg er byggherre på det som er Norges største byggeprosjekt for tiden. Og med statlig byggherre skulle man kanskje tro at lover og regler følges til punkt og prikke, men den gang ei! Elektrokontrakten på prosjektet ble tildelt R2S Elektro AS – et selskap fra Rogaland, som vant anbudsrunden i 2017 med et urimelig lavt bud. Allerede da advarte flere fagforeninger om at denne kontrakten ville bli gjennomført med stor grad av innleie, og som så ofte ellers; fagforeningene hadde rett.

Elektromontørenes Forening har avdekket at R2S har en innleieprosent på mellom 60 og 70 prosent. I tillegg har ikke innleiebedriften tariffavtale med innstillingsrett. Vi kan ikke godta at en statlig byggherre baserer prosjekter på bruk av innleie, med arbeidere på uforutsigbare kontrakter og lave stillingsprosenter. «Elektrikerkontrakten her er en skandale når det gjelder ulovlig innleie», sa Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes forening i Oslo til NRK tidligere i mai, og poengterte samtidig at: «Det som skjer her er en dødsspiral på innerskjær i forhold til arbeidslivet vårt, og hvordan det vil bli i framtiden.»

Joachim Espe, leder i Rørleggernes Fagforening. Foto: Tor-Erik Lundberg

Både Statsbygg og R2S erkjenner den høye andelen av innleie, men avviser ovenfor NRK at innleien er ulovlig. «Når vi har arbeid av midlertidig karakter for å kunne møte ekstra omfattende topper i arbeidet, er det lovlig å leie inn arbeidskraft for å dekke inn et midlertidig behov», sier daglig leder i R2S, Eirik Helgøy, til NRK. Joachim Espe, leder i Rørleggernes Fagforening, var en av appellantene på markeringen: «Vi har hatt flere markeringer, aksjoner og politiske streiker mot ulovlig innleie og for faste ansettelser de siste åra. Dette var med på å presse fram de endringene vi fikk i arbeidsmiljøloven i fjor sommer, som skulle begrense adgangen til innleie, blant annet med krav om tariffavtale for å kunne leie inn. Men allerede før disse lovene trådte i kraft i år, så vi at kontraktene fra bemanningsbyråene var omtrent like som før, smått rigga for å omgå de nye reglene.»

All10 Bemanning AS og Match Bemanning er blant firmaene som jobber på Campus Ås. Her har fagforeningene avdekket stillingsprosenter så lang ned som til fem prosent. «Vi har altså mindre vern og forutsigbarhet enn det vi hadde før,» fortsetter Espe, og avslutter: «Dette er bemanningsbransjens måte å omgå lovgiver og Stortingets intensjon om å begrense innleie, og sånn kan vi jo ikke ha det! Nå må Statsbygg, som offentlig byggherre, gå foran å rydde opp og heve standarden for resten av byggebransjen!»

Hør deler av Espes appell her:

#flerefastejobber

Erik Eikedalen
Erik Eikedalen
Eikedalen er organisasjonssekretær i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X