2. mars 2024

Når heisen trenger spesialverktøy

Mange heiser har utfordringer når vi skal drive feilsøking, vedlikehold og reparasjoner ved at man trenger spesialverktøy for å få tilgang til nødvendig informasjon. Er det greit?

Dette er spørsmål som ikke er uvanlig å stille seg. Her har jeg tenkt til å se på hva forskriften sier og en del tanker jeg har gjort meg i den sammenheng. Jeg kommer ikke til noen absolutt konklusjon, men deler mine tanker om dette temaet i denne artikkelen. Det vi ser på først er et punkt som står i vedlegg 1 i «Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser» (dette er den norske implementasjonen av heisdirektivet). Hele forskriften finner man på www.lovdata.no.

Fra Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser
Vedlegg I. Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav
1.1 Anvendelse av direktiv 2006/42/EF
Dersom den relevante risiko foreligger og ikke er omhandlet i dette vedlegg, får de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF1 anvendelse. De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i nr. 1.1.2 i vedlegg I til direktiv 2006/42/EF får anvendelse uansett.

I heisdirektivet som beskrevet over refereres det til maskindirektivet 2006/42/EF. I Norge heter den tilpassede versjonen «forskrift om maskiner», og under følger det et lite utdrag av hva vi finner i punkt 1.1.2.

Fra maskindirektivet 2006/42/EF
1.1.2. Prinsipper for integrering av sikkerhet
Maskinen skal leveres med alt spesialutstyr og tilbehør som er nødvendig for at den skal kunne justeres, vedlikeholdes og brukes på en trygg måte.

Skal diagnoseverktøy følge med heisen? Foto: Tor Erik Lundberg

Det står mye annet viktig i disse punktene, men det jeg vil fokusere på her er det som står i punkt 1.1.2 e) i «Forskrift om maskiner» om at alt spesialutstyr og tilbehør som er nødvendig for at den (maskinen, og i vårt tilfelle heisen) skal justeres, vedlikeholdes og brukes på en trygg måte skal leveres sammen med maskinen.

Når vi da ser på de heisene vi har på markedet i dag, og har hatt på markedet siden vi begynte å bruke heisdirektivet og EU sine regler så kan man jo lure på om alle følger regelverket vi må forholde seg til. Er det ikke slik at vi har en del heiser som ikke kan vedlikeholdes og justeres uten at du må ha riktig «tool» eller spesialverktøy?

Vi har i mange år hatt fokus på FDV og det underlaget som leveres sammen med heisen. Her har problemstillingene gått fra tilgjengelighet og om vi har tid til å sette oss inn i det underlaget vi trenger å bruke for å gjøre en god jobb. Kanskje det er på tide at vi utvider dette spørsmålet til også å gjelde spørsmålet om vi har riktig verktøy til å utføre jobben, og om det skal følge med heisen.

Jeg vet at i heisbransjen så er det litt blandet holdning til å jobbe på andre firma sine produkter, men de heisene vi har som er levert etter EU sine regler har noen enkle krav inkludert:

  • Heisen skal være trygg å bruke.
  • Heisen skal være trygg å jobbe på.
  • Eier skal ikke være bundet av leverandør til å drifte og vedlikeholde produktet.

Det betyr at uansett om man liker det eller ikke så skal heisen være laget slik at hvilket som helst heisfirma skal kunne ta service bare man har tilgang til underlag og spesialutstyr. Og jeg tenker at hvis man kan henvise til forskriften (direktivet) om hvor det står at det skal følge med så kan det være enklere for eier å kreve sin rett. Om dere som er heismontører vet dette, så kan dere hjelpe eierne å være bedre informerte og passe på at nødvendig utstyr for å vedlikeholde og reparere heisen er tilgjengelig. Og kanskje også stille spørsmål i egne bedrifter om hvordan vi løser denne problemstillingen, slik at man ikke har heiser som ikke kan vedlikeholdes uten at man har med seg eget spesialverktøy.

Martin Granseth
Martin Gransethhttp://heisutdanning.no/
Granseth er instruktør på Heisbransjens Utdanningssenter (HBU).

Siste artikler

HVA SKJER: POLITISK STREIK 14. MARS

Styret i Heismontørenes Fagforening har vedtatt en oppfordring til samtlige tilknyttede klubber om å gå til politisk streik fra klokka 13.00 den 14. mars.

Politisk streik mot økt pensjonsalder

Regjeringens forslag om å øke pensjonsalderen blir møtt med politisk streik og aksjoner.

HEISENE I VERDENS HØYESTE BYGG SKAL MODERNISERES

Med sine 828 meter er Burj Khalifa i Dubai, som sto ferdig i 2010, fortsatt verdens høyeste bygg. Nå skal heisene moderniseres.

OTIS SKAL MODERNISERE HEISENE I EIFFELTÅRNET

Heiser sørger for at besøkende til det 330 meter høye ikoniske tårnet i den franske hovedstaden skal slippe å ta beina fatt opp de 1665 trappetrinnene til toppen.
2,498FølgereLik
1,057FølgereFølg
41AbonnenterAbonnér
X