2. juni 2023

2018: Ingen dødsulykker med strømgjennomgang

For sjette år på rad ble det heller ikke i 2018 innrapportert noen dødsulykker med strømgjennomgang eller lysbue som årsak.

Antall innmeldte elulykker har derimot økt de siste årene, og bare i fjor ble det meldt inn 494 elulykker. Av disse var 105 blant elektrofagfolk. 20 prosent av disse var lærlinger. Noe som er en nedgang fra året før, da andelen med skadde lærlinger var på 30 prosent melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ser vi på heisbransjens egne undersøkelse på HBU, så er det innrapportert totalt 31 hendelser i løpet av tolv måneder i 2017/2018.

Økt oppmerksomhet på meldeplikten for ulykker, forklarer DSB som en av årsakene til økningen av innrapporterte ulykker. Et positivt trekk er at de lang fleste som får strømgjennomgang blir sendt til legekontroll og behandling.

Det er ofte tilfeldigheter som hindrer at nestenulykker og ulykker blir alvorlige ulykker. Det er derfor viktig at vi innrapporterer alle hendelser slik at man kan lære av disse og iverksette tiltak. Det var 143 av de innrapporterte ulykkene i 2018 som hadde skadeomfang.

I dag er det i snitt 1,1 dødsulykke med strøm per år sett over en 15 års periode. I en statistikk over dødsulykker i Danmark, Norge, Finland og Sverige i årene mellom 1950 og 1966 var det hele 1115 dødsfall med strømgjennomgang eller lysbue som årsak.

Stilling20172018
Montør5864
Lærling3021
Driftsleder20
Installatør12
Instruerte918
Totalt100105

Tabellen fra Elsikkerhet nr 91 tar for seg innrapporterte strømulykker fra hele elektrobransjen.

Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

OMKOM I PATERNOSTERHEIS

Før 2002 ble det anslått at det i Tyskland døde en person per år i en Paternosterheis. Nå har denne heistypen krevd enda et liv.

HMF VISER SIN STØTTE TIL AVSKJEDIGET TILLITSVALGT HOS IKEA

Mandag den 15. mai deltok foreningen på en støttemarkering utenfor Oslo tinghus hvor rettsaken mot arbeidsgiveren skulle foregå.

OSLO TAR FLERE GREP MOT SOSIAL DUMPING

Oslo kommune vil nå skjerpe kravene til sine leverandører for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

VIL FLAGGE UT VINTAPPING TIL DANMARK

Den 10. mai deltok foreningen på en markering til støtte for Vin- og Brennevinarbeidernes fellesklubb på Gjelleråsen rett utenfor Oslo.
2,473FølgereLik
996FølgereFølg
35AbonnenterAbonnér
X