30. november 2023

#valg2019: Partiene om bompenger

Innkreving av bompenger oppfattes av mange som en usosial avgift som ikke tar hensyn til den enkeltes inntekt og ikke som et miljøtiltak. Men er det av den grunn fornuftig å avgi sin stemme til partier som kun lokker med lavere bomavgifter?

I 2004 var det 140 bomstasjoner i Norge. Etter at det i juni ble satt i drift 53 nye bomstasjoner rundt Oslo er antallet nå oppe i 309 bomstasjoner. Til høsten åpner ni bompengefinansierte veiprosjekter. Blant annet på E6 ved Hamar, E18 mellom Arendal og Tvedestrand, og Ryfast-prosjektet i Rogaland. (motor.no)

En økning i antall avgiftsbommer på norske veier har gitt bompengeopprør og vind i seilene for parti som Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). På et partibarometer i VG fra juni fikk partiet 9,1 % oppslutning i Oslo. Miljøpartiet De Grønne (MDG) hadde på samme tid 13,9 %.

Men hva sier partiprogrammet til FNB i viktige saker som blant annet arbeidslivsspørsmål? Dette går ikke frem av partiprogrammet deres. Frode Myrhol (ordførerkandidat FNB) innrømmer at deres partiprogram har enkelte hull og skriver:

«Vi må være så ærlige å si at programmet vårt gjerne har enkelte hull siden vi ikke har hatt like lang tid som de andre partiene til å utarbeide programmet. Men når det dukker opp saker vi ikke har gjort oss opp noen mening om så vil vi sette oss godt inn i alle sidene ved sakene før vi eventuelt gjør oss opp en mening om vårt standpunkt basert på de verdiene vi står for. I tillegg har vi fordelen av å være et tverrpolitisk parti slik at vi ikke vil være bundet av forventninger om at vi tilhører den og den blokken i forhold til standpunkt vi tar i en enkelt sak.»

Det finnes andre partier som er mot bompenger til finansiering av veier. Partiet Rødt skriver: «Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Rødt er derfor mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging».

Tabellen viser svar på spørsmål gitt til partiene i juni 2019.

*Arbeiderpartiet mener at bompenger er nødvendig, men ønsker å erstatte innkrevingen med en mer rettferdig GPS-basert vegprising. Ap mener staten må betale en større andel av kollektivutbyggingen i og rundt de største byene. Vi vil øke statens andel fra 50 prosent, som regjeringen vil ha, til inntil 70 prosent. Elbiler bør gradvis også betale bompenger, slik loven nå åpner for.
*SV svarer at det vil være ulikt fra by til by, og henviser til de lokale SV-lagene i de store byene.
*FNB har ikke svart på redaksjonens forespørsel. Men det bør ikke vær tvil om hva de mener her.
*Krf har ikke svart på redaksjonens forespørsel.

Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X