5. desember 2022

Verneombudet

Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.
2,441FølgereLik
967FølgereFølg
25AbonnenterAbonnér

Verneombudet er en tillitsperson som er regulert av Arbeidsmiljøloven. Verneombudet har blant annet en lovfestet rett til opplæring, bruk av nødvendig tid til å utføre vervet og har rett til å stanse farlig arbeid. Dette i motsetning til den tillitsvalgte som ikke er direkte lovregulert, men baserer seg på tariffavtaler eller hovedavtalen.

I noen tilfeller er likevel verneombudet og den tillitsvalgte en og samme person. Dette er ikke ulovlig, men da må man kunne skille mellom rollene. Verneombudets rolle er å ivareta alle arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Mens en tillitsvalgt er valgt av medlemmene i en klubb eller fagforening for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen.

Verneombudets rolle

Da arbeidervernloven ble endret i 1956 kom verneombudet inn i norsk lov. Rollen har utviklet seg med tiden og i dag skal verneombudet påse at arbeidsgiver ivaretar både fysiske og psykososiale sider av arbeidsmiljøet.

Verneombudet skal derfor ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid for å sikre at sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i bedriften slik som nevnt i Arbeidsmiljøloven. Verneombudet må tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor verneombudets verneområde som etablering og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.

Retten til å stanse farlig arbeid

Dersom verneombudet mener det er en umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og det ikke kan avverges på annen måte, kan verneombudet stanse arbeidet inntil mangler er utbedret eller at Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Et stansevedtak bør være skriftlig.

Det er kun vedkommende verneombud eller Arbeidstilsynet som kan oppheve et slikt stansevedtak. Verneombud er ikke ansvarlig for tap som er en følge av at arbeidet stanses. Dette gjelder også selv om det skulle vise seg at verneombudet overvurderte risikoen og stansingen derfor ikke var nødvendig.


Valg av verneombud

Verneombudet (VO) velges av og blant arbeidstakerne for to år av gangen. Valget skjer enten ved flertallsvalg blant de ansatte eller ved at det utpekes av lokale fagforeninger. Hvor mange verneombud som skal velges avhenger av virksomhetens størrelse, risikoområder og arbeidsforholdene for øvrig.

Hovedverneombud

I virksomhet med flere verneombud skal det være et hovedverneombud (HVO). Hovedverneombudets sentrale oppgave er å samordne verneombudenes arbeid.

Opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Opplæringen skal være på minst 40 timer og kan tas i regi av fagforeningen.

Verneområdet

Et verneområde skal ikke være større enn at verneombudet klarer å ha full oversikt innen sitt verneområde. For at verneombudet skal ha oversikt over sitt verneområde, må det foretas jevnlige anleggsbesøk (vernerunder).

Tid til vervet

Verneombudet skal ha den tid som er nødvendig for å utføre oppgavene på en forsvarlig måte.

Utgifter

Arbeidsgiver er ansvarlig for utgifter til opplæring og andre utgifter i forbindelse med verneombudets arbeid.

Litteratur

Nyvalgt verneombud?

Ta gjerne kontakt med verneansvarlig i HMF på tlf 22 17 45 50.

Siste artikler

MENS VI VENTER PÅ NESTE HEISCUP

Med kaldere og mørkere tider, er det godt å mimre tilbake til årets store sportslige og sosiale begivenhet.

FORBUD MOT LYSRØR

I løpet av neste år blir det et forbud mot flere typer lysrør og sparepærer da disse inneholder svært skadelig kvikksølv. Det er en ustrakt bruk av lysrør i eldre heiser og i heissjakter.

Ukeskurs ved Heisbransjens Utdanningssenter 2023

Nå er det mulig å melde seg på ukeskurs på HBU for 2023.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

Lisboa er en svært kupert by. Ingen av høydene er veldig høye, men det er bratte sider opp og ned, og stort sett så finner du bebyggelse over alt. Dette førte også til at byen har diverse transportløsninger man finner få steder.
X