Orden på brakka

Verneombudene i bransjen melder stadig om uverdige spise-, skifte- og sanitærforhold på byggeplassene. Derfor har de tatt initiativ til å bevisstgjøre hvilke krav Arbeidsplassforskriften og Overenskomsten setter.

«Det vi ofte ser er at de største og mest seriøse entreprenørene har dette på stell,» sier Øystein Holmberget, HMS-ansvarlig i Heismontørenes Fagforening, og fortsetter: «De største avvikene finner vi som regel hos de mindre utbyggerne. Gjerne der hvor det er mange innleide og midlertidige ansatte.»

Det er bedriftens ansvar å se til at de ansatte har verdige spise-, skifte- og sanitærforhold ute på arbeidsplassen, i henhold til Arbeidsplassforskriften og gjeldende avtaleverk. Derfor er det viktig at de som jobber ute på byggeplassene er bevisst på hvilken standard de har krav på. For å snu en negativ trend så må alle bidra. Ikke aksepter dårligere forhold enn forskriften! Da er du også med på å sette standarden for dine kollegaer.

«Jeg oppfordrer alle til ta kontakt med sitt verneombud dersom det ikke er tilfredsstillende forhold på byggeplassen som ikke blir utbedret,» sier Tor-Erik Lundberg, hovedverneombud i Schindler. «Det være seg brakkeforholdene eller andre HMS-avvik. Verneombudet kan også være en støttespiller hvis du ønsker å rådføre deg om forholdene er i henhold til lover og forskrifter. Et nyttig oppslagsverk kan også være foreningas Arbeidsmiljøhefte

Innholdet i informasjonsbrosjyren er hentet fra Arbeidsplassforskriften, arbeidstilsynet.no og Overenskomsten for heisfaget. Blant annet har Tømrerne i Fellesforbundet likelydende tekster i sine tariffavtaler. Derfor gjelder dette for alle som jobber på byggeplassen!

Forrige artikkelTakk for i år!
Neste artikkelTil minne om en kjempe i svensk heisbransje