15. juni 2024

Kurs for verneombud

Ifølge Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Dette innebærer at både verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) minimum skal gis et grunnkurs med en varighet på minst 40 timer i følge Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Verneombudet vil også ofte måtte skaffe seg tilleggskunnskap, for eksempel om hvilke forskrifter som gjelder på arbeidsplassen. I første omgang bør verneombudet ha arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene og internkontrollforskriften tilgjengelig.

Arbeidsgiver skal sørge for at verv som verneombud ikke medfører inntektstap eller på annen måte fører til at verneombudets arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes. Arbeidsgiver skal derfor dekke lønn og andre utgifter i forbindelse med opplæringen.

Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes fagforening eller forbund avholder. Ta derfor kontakt med fagforeningen for å høre hvilke kurs som er satt opp.

EL og IT, Oslo og Akershus, avholder 40 timers grunnkurs den 16, 17, 18, 30 og 31 mars 2020. Alle dager fra klokken 08.00 – 16.00. Se detaljer under for påmelding.

16mar(mar 16)08:0018(mar 18)15:00AVLYST! HMS for verneombud

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X