1. desember 2023

Kurs for verneombud

Ifølge Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.

Dette innebærer at både verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) minimum skal gis et grunnkurs med en varighet på minst 40 timer i følge Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Verneombudet vil også ofte måtte skaffe seg tilleggskunnskap, for eksempel om hvilke forskrifter som gjelder på arbeidsplassen. I første omgang bør verneombudet ha arbeidsmiljøloven, arbeidsmiljøforskriftene og internkontrollforskriften tilgjengelig.

Arbeidsgiver skal sørge for at verv som verneombud ikke medfører inntektstap eller på annen måte fører til at verneombudets arbeids- eller ansettelsesvilkår forringes. Arbeidsgiver skal derfor dekke lønn og andre utgifter i forbindelse med opplæringen.

Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes fagforening eller forbund avholder. Ta derfor kontakt med fagforeningen for å høre hvilke kurs som er satt opp.

EL og IT, Oslo og Akershus, avholder 40 timers grunnkurs den 16, 17, 18, 30 og 31 mars 2020. Alle dager fra klokken 08.00 – 16.00. Se detaljer under for påmelding.

16mar(mar 16)08:0018(mar 18)15:00AVLYST! HMS for verneombud

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X