1. desember 2023

Schindler dømt i arbeidsretten: tilbakeholdelse av lønn er tariffstridig og ulovlig

Schindler AS ble i dag dømt i arbeidsretten for ulovlig tilbakeholdelse av lønn. Montørklubben ble også dømt for ulovlig aksjoner i form av å kollektivt skrive timelister på papir. «Det er godt å få bekreftet at lønnsplikten fortsatt står sterkt i Norge,» kommenterer Alexander Jordnes, hovedtillitsvalgt i klubben.

Konflikten har pågått siden mai, da ledelsen i Schindler rullet ut en ny utvidelse i montørenes elektroniske verktøy FieldLink. Dette strider med avtaleverket som foreligger mellom bedriften og klubben. «Vi har klare avtaler om at alle endringer og utvidelser ikke skal skje uten avtale med klubben. Her har den nye ledelsen implementert og rullet ut endringen til tross for at vi var enige om å ikke rulle den ut uten skriftlig avtale!»

Som en reaksjon på bedriftens avtalebrudd, har klubben siden slutten av mai sluttet å bruke FieldLink til å rapportere inn timer. «Vi har skrevet timene våre på papir,» forklarer Jordnes. Dette mente arbeidsretten var ulovlige aksjoner, og klubben ble dømt for å kollektivt skrive timer på papirsedler.

Nektet lønn

Samtidig har bedriften holdt igjen lønna til montørene, til tross for at montørene har utført arbeid som vanlig. «Lønnskutt, eller tilbakehold av lønn, er helt utenkelig som en reaksjon,» sier Jordnes. «Vi har hele tiden ment at det er bedriften som har drevet med ulovlige aksjoner, og ifølge dommen som nå foreligger har vi hatt helt rett i det!» 

Arbeidsretten har konkludert at tilbakeholdelse av lønn er tariffstridig og ulovlig, og Schindler plikter nå å bringe den ulovlige aksjonen til opphør umiddelbart. «Det er godt å se at bedriften ikke har frie tøyler,» sier Jordnes.

Konflikten er ikke løst

Montørklubben tar dommen til etterretning, men er i utgangspunktet fornøyd med at bedriften dømmes for ulovlige aksjoner. «Det betyr likevel ikke at konflikten er løst. Bedriften har begått et alvorlig avtalebrudd ved å endre FieldLink uten avtale med oss,» sier Jordnes, og fortsetter: «Hvordan vi skal løse dette, blir en del av arbeidet fremover nå. Men en ting er i alle fall sikkert: tillitten til ledelsen i Schindler er betydelig svekket, og kommer til å være det i lang tid fremover.»


Fra rettens slutning:

1. Pågående aksjon iverksatt av Montørklubben i Schindler AS bestående i kollektiv nektelse av bruk av arbeidsverktøy FieldLink er tariffstridig og ulovlig.

2. Montørklubben i Schindler AS plikter å bringe tariffstridig og ulovlig aksjon til opphør umiddelbart.

3. Schindler AS’ tilbakeholdelse av lønn er tariffstridig og ulovlig.

4. Schindler AS plikter å bringe tariffstridig og ulovlig aksjon til opphør umiddelbart.

5. Landsorganisasjonen i Norge og El & IT Forbundet plikter med alle stående midler å bevirke at den tariffstridige og ulovlige aksjonen opphører.

6. Næringslivets Hovedorganisasjon plikter med alle stående midler å bevirke at den tariffstridige og ulovlige aksjonen opphører.

7. Sakskostnader tilkjennes ikke.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X