13. juli 2024

Schindlerkonflikten eskalerer: arbeidslederne i bedriften går hardt ut mot ledelsen

Schindler-konflikten sprer seg til andre avdelinger i bedriften. I et åpent brev spør arbeidslederne på Schindler om ledelsen har sluttet å bry seg om sine ansatte? Les brevet i sin helhet her.

Åpent brev til Harald Torsøe, adm.direktør REB
Kopi: Harald Johnsen, Leonard Celegin, Gunnar Jesnes.

Bryr ikke Schindler seg om sine ansatte lenger?

Tillit, korte avstander og medvirkning har sikret gode arbeidsplasser og god fortjeneste i mange år hos Schindler. Dette har også vært den styrende modellen i norsk arbeidsliv i etterkrigstiden. Vi i FLT er nå sterkt bekymret for at alle disse verdiene er i ferd med å forlates av en ny ledelsesfilosofi i Norge og Schindler Nordic. Vi oppfatter det som en betydelig kulturkollisjon når noen få managere og styreleder søker å endre og konfrontere resten av laget i Schindler Norge.

Den nye ledelsen har et betydelig tillitsunderskudd hos våre medlemmer – og dette øker for hver dag. Vi opplever at mens våre erfaringer og meninger før var en styrke for bedriften, har dette nå bare blitt til bry. Våre meninger etterspørres ikke og når våre medlemmer tar opp viktige temaer med ledelsen om den daglige driften føler vi at vi blir møtt med irritasjon og avvisning. Tvert imot oppleves de som konfliktskapende og uten evne og vilje til å løse våre utfordringer. De nye lederne handler også som om de er uten erfaring eller kunnskap til det operative, og de ignorerer arbeidslivets regler om involvering og drøftelser med organisasjonene.

Det nye er ordrer og instrukser som vi bare skal utføre uten spørsmål. Vi forventer at ledelsen engasjerer seg og tar i et tak sammen med oss. Det nye har blitt at noen er sjefer som ser på og kontrollerer, mens vi andre skal utføre. Det kan virke som det nye er frykt, advarsler og trusler. Dette skaper avstand og ikke samhold. 

Vi i FLT opplever at mange av våre medlemmer uttrykker at er demotiverte eller at de gruer seg for å gå på jobben. Det lover ikke bra for fremtiden.

FLT er kritiske til den nye linjeledelsen som sentraliserer og bygger vanntette skott. Dette fører til fremmedgjøring og lite fleksibilitet. Vi opplever at avstanden til ledelsen har blitt veldig stor og at de har bygget seg et skjold av nye mellomledere som et slags filter. Dette forsterkes av at de isolerer seg på Hasle – knapt uten kontakt med de ansatte. Vi spør oss også hvordan det kan forsvares å betale 1,8 millioner kroner i året i leie for nytt hovedkontor på Hasle når det er ledig plass i massevis på Vennesla og på Rommen. Dessverre opplever vi at koronakrisen benyttes til å forsterke isolasjonen mellom de ansatte og ledelsen. 

Vi opplever at de operative er lite motiverte p.t., og vi er bekymret for den økonomiske utviklingen den senere perioden. Korona har hatt en viss betydning, men dårlig motiverte medarbeidere tror vi har hatt langt større negativ påvirkning på resultatet. Vi etterlyser en analyse som gir et sannferdig bilde av den økonomiske utviklingen i 2020.
Vi må også nevne at vi er sterk bekymret for at vi har stor underbemanning av montører både på EI og NI. Dette har blitt varslet lenge uten at vi kan se at ledelsen har tatt tak i dette.

Vi fremmet våre bekymringer om de nye ledernes holdninger og tilnærminger til de ansatte også i 2019. Budskapet ble mottatt med bekymring av deg, Harald, og du påtok seg å gi de en veiledning i adferd og fremtoning. Det hjalp kanskje en liten stund for så å forsterke seg negativt igjen. Nå mener vi det er på høy tid at bedriften tar grep.

Schindler har for tiden en stor og god kundemasse og en betydelig tillit i markedet – noe som er bygd opp over lang tid. Foruten våre gode produkter er menneskene bak den viktigste faktoren.

Uten dyktige og engasjerte medarbeidere vil Schindler mislykkes i markedet. Kundelojalitet kan fort raseres. 
Schindler har over år styrket fortjenesten og vært en solid bedrift. Vi ser nå at dette har stoppet opp og snudd til det motsatte, og er redd for at framtiden til Schindler i Norge ser mørk ut.  
Vi tror at ettermælet over den nye ledelsen ikke vil bli særlig godt hvis ikke dramatiske tiltak gjøres.

Denne uttalelsen er vedtatt på FLTs medlemsmøte.

Med vennlig hilsen
Rodi Rabben, leder FLT
2. september 2020

Siste artikler

HØYREBØLGEN OG FASCISMEN

Vi leser stadig oppslag i avisene om ytre høyres aktivitet i Europa, og hvordan de har gjort seg mer relevante i politikken. Reichsbürger-bevegelsens kuppforsøk i Tyskland i 2022 var en stor sak i mediene, der flere høyt profilerte medlemmer ble arrestert. Blant annet en tidligere dommer og politiker i Alternativ fur Deutchland – et parti som ble det tredje største partiet etter valget i 2017.

STATUS FRA KURSSENTERET

Vi er nå ferdig med FSE kurs for 2024, og vi er ca. halvveis med ukeskursene.

HEISMONTØRENE VISER SIN STØTTE TIL DE STREIKENDE PÅ IKT OVERENSKOMSTEN

I over en uke har IKT-arbeiderene organisert i EL og IT Forbundet streiket for en anstendig lønn og heving av minstelønna som i dag starter på 358. 000 kroner.

#Heiscup2024: Velkommen til Barcelona

August er ikke langt unna; her er alt du trenger å vite om årets Heiscup.
2,498FølgereLik
1,059FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X