14. april 2024

Schindlerkonflikten eskalerer: arbeidslederne i bedriften går hardt ut mot ledelsen

Schindler-konflikten sprer seg til andre avdelinger i bedriften. I et åpent brev spør arbeidslederne på Schindler om ledelsen har sluttet å bry seg om sine ansatte? Les brevet i sin helhet her.

Åpent brev til Harald Torsøe, adm.direktør REB
Kopi: Harald Johnsen, Leonard Celegin, Gunnar Jesnes.

Bryr ikke Schindler seg om sine ansatte lenger?

Tillit, korte avstander og medvirkning har sikret gode arbeidsplasser og god fortjeneste i mange år hos Schindler. Dette har også vært den styrende modellen i norsk arbeidsliv i etterkrigstiden. Vi i FLT er nå sterkt bekymret for at alle disse verdiene er i ferd med å forlates av en ny ledelsesfilosofi i Norge og Schindler Nordic. Vi oppfatter det som en betydelig kulturkollisjon når noen få managere og styreleder søker å endre og konfrontere resten av laget i Schindler Norge.

Den nye ledelsen har et betydelig tillitsunderskudd hos våre medlemmer – og dette øker for hver dag. Vi opplever at mens våre erfaringer og meninger før var en styrke for bedriften, har dette nå bare blitt til bry. Våre meninger etterspørres ikke og når våre medlemmer tar opp viktige temaer med ledelsen om den daglige driften føler vi at vi blir møtt med irritasjon og avvisning. Tvert imot oppleves de som konfliktskapende og uten evne og vilje til å løse våre utfordringer. De nye lederne handler også som om de er uten erfaring eller kunnskap til det operative, og de ignorerer arbeidslivets regler om involvering og drøftelser med organisasjonene.

Det nye er ordrer og instrukser som vi bare skal utføre uten spørsmål. Vi forventer at ledelsen engasjerer seg og tar i et tak sammen med oss. Det nye har blitt at noen er sjefer som ser på og kontrollerer, mens vi andre skal utføre. Det kan virke som det nye er frykt, advarsler og trusler. Dette skaper avstand og ikke samhold. 

Vi i FLT opplever at mange av våre medlemmer uttrykker at er demotiverte eller at de gruer seg for å gå på jobben. Det lover ikke bra for fremtiden.

FLT er kritiske til den nye linjeledelsen som sentraliserer og bygger vanntette skott. Dette fører til fremmedgjøring og lite fleksibilitet. Vi opplever at avstanden til ledelsen har blitt veldig stor og at de har bygget seg et skjold av nye mellomledere som et slags filter. Dette forsterkes av at de isolerer seg på Hasle – knapt uten kontakt med de ansatte. Vi spør oss også hvordan det kan forsvares å betale 1,8 millioner kroner i året i leie for nytt hovedkontor på Hasle når det er ledig plass i massevis på Vennesla og på Rommen. Dessverre opplever vi at koronakrisen benyttes til å forsterke isolasjonen mellom de ansatte og ledelsen. 

Vi opplever at de operative er lite motiverte p.t., og vi er bekymret for den økonomiske utviklingen den senere perioden. Korona har hatt en viss betydning, men dårlig motiverte medarbeidere tror vi har hatt langt større negativ påvirkning på resultatet. Vi etterlyser en analyse som gir et sannferdig bilde av den økonomiske utviklingen i 2020.
Vi må også nevne at vi er sterk bekymret for at vi har stor underbemanning av montører både på EI og NI. Dette har blitt varslet lenge uten at vi kan se at ledelsen har tatt tak i dette.

Vi fremmet våre bekymringer om de nye ledernes holdninger og tilnærminger til de ansatte også i 2019. Budskapet ble mottatt med bekymring av deg, Harald, og du påtok seg å gi de en veiledning i adferd og fremtoning. Det hjalp kanskje en liten stund for så å forsterke seg negativt igjen. Nå mener vi det er på høy tid at bedriften tar grep.

Schindler har for tiden en stor og god kundemasse og en betydelig tillit i markedet – noe som er bygd opp over lang tid. Foruten våre gode produkter er menneskene bak den viktigste faktoren.

Uten dyktige og engasjerte medarbeidere vil Schindler mislykkes i markedet. Kundelojalitet kan fort raseres. 
Schindler har over år styrket fortjenesten og vært en solid bedrift. Vi ser nå at dette har stoppet opp og snudd til det motsatte, og er redd for at framtiden til Schindler i Norge ser mørk ut.  
Vi tror at ettermælet over den nye ledelsen ikke vil bli særlig godt hvis ikke dramatiske tiltak gjøres.

Denne uttalelsen er vedtatt på FLTs medlemsmøte.

Med vennlig hilsen
Rodi Rabben, leder FLT
2. september 2020

Siste artikler

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.

FEM OMKOM I ULYKKE MED BYGGEPLASSHEIS

Mandag den 11. desember omkom fem bygningsarbeidere da en byggeplassheis raste ned 20 meter på en byggeplass nord for Stockholm.

DE FLESTE ULYKKER MED RULLETRAPP SKYLDES FEIL BRUK

De aller fleste ulykkene med rulletrapper i Singapore i løpet av fjorårets ti første måneder, skjedde fordi folk ikke brukte dem riktig. Noe som kan være gjenkjennbart med norske forhold.

HEISMONTØR KLEMT I HJEL I SJAKTEN

Rett etter klokken tolv fredag den 29. desember ble politi, redningstjeneste og ambulanse varslet om en arbeidsulykke i en heissjakt syd i Stockholm.
2,500FølgereLik
1,060FølgereFølg
42AbonnenterAbonnér
X