15. juli 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Støtteerklæring til Schindler-klubben fra EL og IT Troms/Svalbard

Støtteerklæring til Schindler-klubben fra EL og IT Troms/Svalbard

0
Støtteerklæring til Schindler-klubben fra EL og IT Troms/Svalbard

Representantskapet i EL og IT Troms/Svalbard har behandlet avskjedigelsen av hovedtillitsvalgt/klubbleder Alexander Jordnes, og advarselen som er gitt til nestleder Rune Larsen i Schindler klubben.

Representantskapet ser på dette som en fiendtlig handling fra bedriftens side, og et alvorlig angrep på tillitsvalgtrollen. Handlingene fra Schindler Heis er også et alvorlig angrep på hele fagbevegelsen og tillitsvalgtes mulighet til å utføre sitt valgte verv.

Vi krever at bedriften Schindler Heis, sammen med NELFO og NHO, beklager handlingen og gjeninnsetter klubbleder i sin stilling og trekker tilbake advarselen som er gitt til nestleder.

EL og IT Troms/Svalbard er innstilt på å gjøre hva som trengs for at klubbleder skal få sin stilling tilbake og at nestleder får trukket sin skriftlige advarsel.

Enstemmig vedtatt av representantskapet i EL og IT Troms/Svalbard 30.11.2020

Jostein Fjellvang
distriktsleder EL og IT Troms/Svalbard

X