15. juni 2024
HjemStøtteuttalelser til heismontørene i Schindler

Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler

Larvik SV støtter heismontørene

Heisbedriften Schindler går til kamp mot egne ansatte heismontører, mellomledere og den norske modellen med sine angrep mot fagforeningen deres og de tillitsvalgte i...

Kaefer-klubben sier: Støtt heismontørene!

Bedriftsklubben i Kaefer Energy reagerer sterkt på heisbedriften Schindlers framferd i senere tid. Særlig alvorlig er avskjedigelsen av hovedtillitsvalgt Alexander Jordnes. Tidligere fremhevet som en...

Fellesforbundet avd. 25 Stavanger og Omegn støtter Schindler-klubbens kamp mot ledelsens forsøk på fagforeningsknusing!

Det Schindler nå driver med, er dessverre ikke noe vi vitner for første gang. Flere av våre tillitsvalgte har opplevd hvordan en autoritær ledelse...

Fagforbundet Agder: Stopp fagforeningsknusingen i Schindler!

Heismontørene i Schindler Heis er i konflikt med bedriftens ledelse. Bedriften har gått til frontalangrep på klubben og hovedtillitsvalgt for heismontørene er blitt avskjediget. Schindler...

Norsk Jernbaneforbund: støtteerklæring

Norsk Jernbaneforbund gir sin fulle støtte til HMFs kamp mot Schindler heis sitt forsøk på å knuse fagforeningen. Schindler Heis med NHOs støtte forsøker...

Det sentrale ungdomsutvalget i EL og IT Forbundet: Støtteerklæring

Det sentrale ungdomsutvalget i El og IT Forbundet er bekymret over situasjonen som har utviklet seg i landets største heisbedrift Schindler AS. Her har...

Montørklubben i Caverion Trondheim støtter heismontørene i kampen mot en fagforeningsfiendtlig ledelse

Med NHO i ryggen har ledelsen i Schindler gått til angrep på de tillitsvalgte og har med en aggressiv framgangsmåte vist at de ansatte...

Vestnorsk Transportarbeiderforening: Støtteuttalelse til Heismontørene

Heismontørene i Schindler har siden i vår stått i en hard og stadig eskalerende konflikt mot den nye ledelsen i selskapet. Konflikten har eskalert...

Tillitsvalgtutvalget for ELogIT i Caverion: støtter de ansatte i Schindler

Det sentrale tillitsvalgtutvalget for ELogIT i Caverion støtter de ansatte i Schindler i kampen mot en aggressiv bedriftsledelse som bevisst unngår forhandlinger, drøftningsplikten og...

Tømrer og Byggfagforeningen: Støtteerklæring til montørklubben I Schindler

Midt i historien om arbeidslivet og «den norske modellen» har vi funnet medbestemmelse og tillitsvalgt rollen. Det har vært to fundamentale brikker for å...

EL og IT Distrikt Nordland: Stopp fagforeningsknusing ved Schindler Heis!

Tariffutvalget LOK i Nordland vil med dette gi vår fulle støtte til de ansatte og tillitsvalgte ved Schindler Heis og Heismontørenes fagforenings kamp for...

Bravida Montørklubb Trondheim støtter heismontørene i Schindler

Vi kan ikke sitte stille og se på det som foregår i heisbedriften Schindler. Den nye ledelsen i Schindler har med sine handlinger vist klart...

Norsk Havnearbeiderforening: Fagbevegelsen må stå opp mot Schindler og NHO

Nok en gang utsettes en Stolt arbeiderforening av NHO sin våte drøm om å styre arbeidslivet i Norge. Nå må fagbevegelsen stå opp og...

FAGFORBUNDET Teater og Scene: Til våre gode fagforeningskamerater i Heismontørenes Fagforening

Heisfirmaet Schindler har avskjediget heismontør og hovedtillitsvalgt i Schindler Alexander Jordnes etter en konflikt. I stedet for å gå i dialog med klubben har...

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo: Full støtte til heismontørene!

Heismontør og hovedtillitsvalgt i Schindler Alexander Jordnes ble avskjediget fredag 20. november etter uenigheter med bedriften. Dette kan ikke ses på som annet enn at...

EL og IT Vestland: FULL STØTTE TIL HEIS

Grunnpilaren i fagbevegelsen er medlemmene og alle de tusenvis av tillitsvalgte som hver dag fører en kamp for medlemmene sine lønns- og arbeidsvilkår ute...

LO i Oslo støtter heismontørenes kamp

Styret i LO i Oslo vil uttrykke vår støtte til klubben i Schindler heis og Heismontørenes fagforening i arbeidskampen dere tar for oss alle....

Rødt Nittedal støtter heismontørene

Rødt Nittedal støtter fullt ut Heismontørenes Fagforening sin kamp mot Schindler som ønsker å erstatte den valgte ledelsen av fagforeningen med en ledelse som...

Unionen Fagforening Avd. 747 Fellesforbundet: Full støtte til heismontørenes kamp mot fagforeningsknusing

Fellesforbundet avdeling 747, Unionen Fagforening gir sin fulle støtte til heismontørene i Schindler Heis og krever slutt på bedriftens fagforeningsknusing. Avskjed av hovedtillitsvalgt i...

Skolenes landsforbund: Gode fagforeningskamerater i Heismontørenes Fagforening!

Skolenes landsforbund krever at heisselskapet Schindler trekker tilbake oppsigelsen av tillitsvalgte. Dette er intet mindre enn et frontalangrep på egne tillitsvalgte og ansatte, og...

EL og IT forbundet Nordland: Stopp fagforeningsknusing ved Schindler Heis!

EL og IT forbundet i Nordland vil med dette gi vår fulle støtte til de ansatte og tillitsvalgte ved Schindler Heis og Heismontørenes fagforenings...

FGTB-MWB & ABVV Metaal i Belgia støtter heismontørene

Dear Markus, Dear Alexander, By this way the delegation of the Belgium’s socialist union from Schindler, Technilift, Kone, Thyssenkrupp and Otis wishing to bring their...

EL og IT Klubb Telenor Bedrift: Fagforeningsknusing i Schindler Heis AS

Årsmøtet i Klubb Telenor Bedrift 8. desember behandlet situasjonen i Schindler Heis AS. Årsmøtet gir vår fulle støtte til heismontørene i Schindler Heis AS...

Hunton Arbeiderforening vil med dette gi sin fulle støtte til våre fagforeningskamerater i Schindler heis

Heismontørene i Schindler Heis er i konflikt med bedriftens ledelse. Bedriften har gått til frontalangrep på klubben. Hovedtillitsvalgt for montørene er blitt avskjediget. Tillitsvalgt...

Norsk Lokomotivmannsforbund: Full støtte til HMF

Gode fagforeningskamerater i HMF! Heisfirmaet Schindler har gått til frontalangrep på sine tillitsvalgte og ansatte. Norges største heisfirma står i spissen for å knuse sterke...

Fagforbundet Bergen: Gode kamerater i Heismontørenes fagforening, og særlig alle i Schindler-klubben

Nok en gang reiser HMF fanen høyt for å forsvare grunnlaget for anstendige relasjoner og balanserte maktforhold i arbeidslivet. Det er ingen grunn til...

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene: Full støtte til heismontørene! Avskjed og oppsigelse av tillitsvalgte er uakseptabelt!

Schindler heis gir blanke i inngåtte avtaler i et bevisst kjør for å sette klubben og Heismontørenes Forening til side. Sammen med NHO prøver...

Agder Elektromontørforening: Støtte til heismontørene i Schindler

Agder Elektromontørforening følger konflikten i Schindler tett og er sjokkert over at de velger å gi Hovedtillitsvalgt avskjed, samt advarsel til nestleder Rune Larsen. Dette...

Støtteerklæring fra Lefdal-klubben

Saken om Schindler-klubben har blitt sendt ut til våre medlemmer og tatt opp på årsmøtet i Lefdal-klubben 25.11.2020.  Lefdal-klubben tar avstand fra Schindler-ledelsen sin behandling...

Støtteuttalelse fra styret i Fagforbundet Tromsø

FAGFORENINGSKNUSING I SCHINDLER Heismontør og hovedtillitsvalgt i Schindler Alexander Jordnes ble avskjediget fredag 20. november etter uenigheter med bedriften. Schindler har, i stedet for å gå...

Brev til ledelsen i Schindler fra Building and Wood Workers’ International

Managing Director Mr Harald Torsoe Harald.torsoe@schindler.comHR Director Mr. Inger Mostue Inger.mostue@schindler.comBusiness Manager Mr. Gunnar Jesner Gunnar.jesnes@schindler.com Business Manager Mr. Leonard Celegin Leonard.celegin@schindler.com CC: HMF foreninga@heis.no Re:...

Bravida montørklubb Oslo støtter heismontørene i Schindler

Bravida montørklubb Oslo er bekymret over situasjonen som har utviklet seg i den tidligere veldrevne og seriøse heisbedriften Schindler AS. Først ble inngåtte avtaler brutt...

LO i Drammen og omegn: Full støtte til heismontørene i Schindler!

LO i Drammen og omegn har med bekymring lagt merke til den siste tids utvikling i konflikten på Schindler AS. Gjentatte ganger blir inngåtte...

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag støtter heismontørene i Schindler

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag publiserte følgende støtteuttalelse til heismontørene i Schindler på sine Facebook-sider. Les innlegget her.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening: Full støtte til Heismontørenes fagforening og heismøntørene i Schindler-saken.

Schindler driver nå systematisk fagforeningsknusing ved å sparke tillitsvalgte som de mener er brysomme. I ett ryddig arbeidsliv trengs et system av tillit –...

Støtteuttalelse fra Bygningsarbeidernes fagforening

Alle kjempende heismontører! Vi støtter hovedtillitsvalgt Alexander Jordnes og Heismontørenes fagforening – stans Schindlers forsøk på fagforeningsknusing! Fellesforbundet avd 600 Bygningsarbeidernes fagforening støtter Alexander Jordnes, heismontør...

Støtteerklæring til Schindler-klubben fra EL og IT Troms/Svalbard

Representantskapet i EL og IT Troms/Svalbard har behandlet avskjedigelsen av hovedtillitsvalgt/klubbleder Alexander Jordnes, og advarselen som er gitt til nestleder Rune Larsen i Schindler...

Støtteuttalelse fra CCOO de Industria i Spania

Dear Colleagues, From CCOO of Industry we want to show our strongest support and solidarity with the struggle of the lift manufacturers and their union...

Fagforbundet BSF gir sin fulle støtte til heismontørene i Schindler Heis AS og HMF

Støtteerklæring mot fagforeningsknusing i Schindler Heis AS Fagforbundet BSF gir sin fulle støtte til heismontørene i Schindler Heis AS og Heismontørenes fagforening i deres rettferdige...

Lokomotivpersonalets Forening Oslo: Stopp fagforeningsknusing i Schindler!

Lokomotivpersonalets Forening i Oslo støtter HMF og heismontørene i Schindler. Les deres støtteerklæring her.

Støtteerklæring fra Sandnes SV

Mandag 23. november la heismontører over hele landet ned verktøyet sitt i protest mot avskjedigelsen av Schindlers tillitsvalgt Alexander Jordnes. Jordnes er også nestleder...

Print og Kopibransjens Fagforening: Stopp fagforeningsknusing, støtte til heismontører og tillitsvalgte i Schindler AS

EL og IT Forbundet ved Print og Kopibransjens Fagforening har behandlet saken i styret og vil med dette fremme støtteerklæring til heismontører og tillitsvalgte...

Rødt: Stopp fagforeningsknusingen i Schindler!

Rødt støtter HMF og heismontørene i Schindler. Les deres støtteerklæring her.

EL og IT i Oslo og Akershus støtter heismontørene i Schindler

Heismontørenes Fagforening mottok følgende støtteuttalelse fra EL og IT i Oslo og Akershus.

Fagforbundet Frisørenes Fagforening gir sin fulle støtte til medlemmer av Heismontørenes Fagforening i deres kamp mot Schindler as.

Schindlers beslutning om å avskjedige hovedtillitsvalgt Alexsander med øyeblikkelig virkning fredag 20. november for å ha sagt sin mening om konflikten i bedriften, oppfatter...

EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland: Støtteerklæring til Schindler-klubben

Representantskapet i EL og IT Forbundet Distrikt Rogaland har behandlet avskjedigelsen av Hovedtillitsvalgt/klubbleder i Schindler – klubben, Alexander Jordnes, samt advarsel gitt til nestleder...

Støtteuttalelse fra Elektromontørenes forening Oslo og Akershus

Elektromontørenes forening Oslo og Akershus har fulgt konflikten i heisbedriften Schindler AS og er forferdet over å høre at Klubblederen og Hovedtillitsvalgt i Schindler,...

Rogaland Elektromontørforening støtter heismontørene i Schindler

Heismontørenes Fagforening mottok følgende støtteuttalelse fra Rogaland Elektromontørforening.

Norsk Sjøoffisersforbund støtter heismontørene i Schindler

Norsk Sjøoffisersforbund publiserte følgende støtteuttalelse til heismontørene i Schindler på sine Facebook-sider. Les innlegget her.

Støttebrev til Schindler-klubben

Det oppleves sterk støtte til montøra i Schindler fra fjernt og nær. Denne gangen har tidligere ansatte som følger med uttalt sin bekymring. Tor Sundby, tidligere ansatt i Schindler, nå pensjonist, har på vegne av seg selv og andre bekymrede pensjonister sendt et brev til ledelsen i Schindler. Les brevet i sin helhet her.
X