Smitte i heissjakter

Rutiner for smittevern ved arbeid på heiser bør ikke bare være gjeldende under koronapandemien. For det er flere kilder som kan være årsak til smitte under arbeid i sjakter, og da særlig ved arbeid på eksisterende heiser.

Sprøytespisser, urin, avføring og kloakk er blant hva montørene kan møte på under sitt arbeid i heissjakta. Noe som utsetter oss for smitte for HIV, hepatitt og andre uønskede sykdommer.

Her må arbeidsgiver i samarbeid med verneombudene risikovurdere arbeidet og iverksette tiltak for å hindre eksponering av smitte. Både arbeidsmiljøloven og smittevernloven stiller krav til dette.

Fra tid til annen kommer også montører over narkotika, kontanter, våpen og skarpe skudd lagret da enten i heissjakta eller i maskinrommet. Bør man da fjerne det eller la det ligge? Dette bør det foreligge egne rutiner på.

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR HEISANLEGG MED SMITTEFARE:

InformasjonInformasjon om hvilke anlegg som har høy risiko for smitte. Anlegg bør merkes.  
Forebyggende tiltakForebyggende tiltak kan være vaksiner, bruk av personlig verneutstyr (PVU), rutiner for hygiene og opplæring. Løpende helseundersøkelse av arbeidstakere som kan utsettes for biologiske faktorer.
Biologisk avfallKanylebøtte (sprøytebøtte) på anleggene og etablere returordning for biologisk avfall.  
DesinfiseringEkstreme tilfeller som ved avføring og kloakk i sjakta eller annet bør desinfiseres av eksternt firma med opplæring og utstyr for dette.  
BeredskapsplanDet utarbeides en handlingsplan/beredskapsplan dersom man blir utsatt for smitte.    

HEPATITT

Virale hepatitter er en samlebetegnelse på sykdommer forårsaket av ulike virus. Flere virus kan angripe leveren og gi like symptomer, men virusene har svært ulike egenskaper. Smittemåte og klinisk forløp er også forskjellig. Det skilles mellom hepatitt A, B, C, E. Hepatitt B og hepatitt C smitter hovedsakelig gjennom blodsmitte (sprøyter). Hepatitt A og hepatitt E smitter hovedsakelig gjennom næringsmidler. Les mer på fhi.no.

Forrige artikkelEt oppgjør med bemanningsbransjen
Neste artikkelDigitalt årsmøte i EL og IT Oslo og Akershus