20. april 2024

Kassasjonskrav og vedlikeholdskrav av bæremidler i 2021

Ettersom tiden går har regelverket blitt oppdatert uten at mange av oss har fått det med seg. Så det som følger er en liten oppdatering på kassasjonskrav og vedlikeholdskrav til bæremidler i henhold til regelverket.

De fleste heiser bruker i dag wire eller belte. Selv hydrauliske heiser kan løfte indirekte ved bruk av wire derom de ikke er direkte drevet. Hastighetsbegrenseren er også gjerne utstyrt med wire. Vi skal her se nærmere på kassasjonskrav og vedlikeholdskravet.

Relevante standarder

NS-EN 81-20 5.5
Her beskrives kravene til bæremidlene, og en rekke referanser til andre standarder. Skal man sette opp en ny heis er dette sammen med NS-EN 81-50 5.12 det riktige stedet å slå opp.

NS-EN 12385-5            
Denne standarden er ment for de som lager wire. Den standarden beskriver de generelle kravene til wire som levers for heis, mens de andre delene i serien NS-EN  12385-x også inneholder mer spesifikke detaljer for wire. Denne standarden er også ment for nye heiser, men inneholder et informativt tillegg B som tar for seg hva slags informasjon som bør følge med standarden, bl.a. bruk, smøremidler, inspeksjon osv.

NS-INSTA 730:2017     
Dette er en standard som omhandler regler for kassaksjon av wire (ståltau) til heiser. Standarden er laget med tanke på å gi en veiledning der man ikke har FDV for wirene som vi finner på heisen, der man har underlag fra produsenten skal den brukes. NS-INSTA 730 kan ikke brukes for belter eller plastbelagte wire. Den siste utgaven kom i 2017 og er den som er veiledende for mye av innhold i denne artikkelen.

FDV                            
Dette er ikke en standard, men sammen med heisen skal det følge med dokumentasjon for FDV, forvaltning, drift og vedlikehold. I FDV dokumentasjonen skal det også opplyses om hvilke type bæremidler som brukes og vedlikeholdsinstrukser knyttet til disse.

Så her behøver vi ikke å gjøre det vanskelig. På eksisterende heiser skal vi slå opp i FDV for å finne ut hvordan vi vedlikeholder bæremidlene og når bæremidlene skal kasseres. Finner vi ikke underlag på ståltau så har vi NS-INSTA 730 som kan brukes som en veiledning.

Kassasjonskrav på wire etter NS-INSTA 730

1. Hvis slitasjen på en ytre tråd utgjør mer enn halvparten av diameteren på tråden, C er større en t, skal wiren byttes uavhengig av antall tråbrudd.

2. Hvis antall tråbrudd er større enn det du finner i tabell 1 skal wiren byttes. Tabell 1 sier også om de skal byttes umiddelbart eller snart.

Rope lay er en lengde hvor kordelen har gått en hel lengde, eller det vi kaller en stigning.

3. Reduksjon av diameteren til wiren. Wiren skal vurderes byttet hvis slitasjen har ført til at diameteren på wiren er redusert med 6% eller mer.

Wiren skal måles minst 3 steder med minimum 1,5m mellomrom. Og mål wiren minst 2 ganger på hvert sted med en 90° endret vinkel på målingene.

4. Andre skader, deformasjoner og misfarging skal også vurderes når man vurderer om en wire skal byttes. Er det rust, har wiren en knekk, åpner wiren seg osv. skal den normalt byttes.

Wiren skal undersøkes i sin helhet, men størst slitasje skjer der den går over skiver. Vi anbefaler å følge vedlikeholdsinstruksene fra wire-leverandørene. Dersom man ikke finner denne anbefaler vi å benytte NS-INSTA 730 (pass på at det er 2017-utgaven) ved vurdering av wire. Ved vurdering av belter og plastbelagte wire må man bruke underlaget fra leverandøren.

Martin Granseth
Martin Gransethhttp://heisutdanning.no/
Granseth er instruktør på Heisbransjens Utdanningssenter (HBU).

Siste artikler

Jentene i bransjen samles på kvinnedagen

Vi var så heldige å få en invitasjon til Heisjentenes samling på kvinnedagen 8. mars. Jentene i bransjen samles for å ta opp viktige saker, snakke om problematikk i bransjen og for å delta i 8. mars-toget. Elleve medlemmer møtte opp til samlingen som gikk over to dager. På programmet gikk faglig og sosialt innhold hånd i hånd.

PARKERING ÅRSMØTE

Det er ordnet med flere parkeringsplasser for medlemmer som deltar på årsmøte i foreningen på foreningskontoret i Østre Aker vei 24, Oslo.

VIL HA NYE HELSEKRAV INN I HEISOVERENSKOMSTEN

Under tarifforhandlingene i 2022 ble det enighet om tiltak for å begrense eksponeringen av helsefarlig kvartsstøv ved arbeid i heissjakten. Nå krever foreningen ytterligere tiltak for å stanse eksponeringen.

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.
2,499FølgereLik
1,058FølgereFølg
43AbonnenterAbonnér
X