Arbeidsnærvær

Til enhver tid har verken arbeidsgivere eller særlig borgerlige politikere hatt lyst til å betale for at du og jeg kan være syke. Arbeidstagere selger sin menneskelige arbeidskraft med individuelle egenskaper basert på egen helse og alder. Dette er rammebetingelser som arbeidsgiver må ta hensyn til under planleggingen av arbeidet.

Verken kutt i sykepengene, kvitte seg med eldre og syke arbeidstagere eller presse allerede syke folk til å jobbe mer enn de har arbeidsevne til er løsningen for å oppnå et høyere arbeidsnærvær på sikt. Det må innses at i løpet av et langt arbeidsliv så vil de fleste av oss ikke alltid være like produktive av ulike årsaker. Alle ansatte har allikevel sin verdi, rettigheter og stillingsvern. Arbeidet må tilrettelegges og tilpasses for arbeidstakere med allerede redusert arbeidsevne.

Den beste medisinen for å holde de ansatte friske starter med et fullt forsvarlig arbeidsmiljø både fysisk og psykisk.

Fysisk så handler det om å forebygge ulykker, yrkessykdommer og slitasjeskader lenge før de oppstår. Det handler om å planlegge arbeidet, skaffe til veie hjelpemidler, endre arbeidsmetoder, unngå tunge løft og redusere arbeid som kan gi slitasjeskader. I heisbransjen innebærer dette at vi må dele på byrden med de tyngste fysiske arbeidsoppgavene. Arbeidet må planlegges med riktig bemanning og de riktige hjelpemidlene til arbeidsoppgaven.

Det psykososiale arbeidsmiljøet er en studie i seg selv og handler om mer enn kake og lønningspils. Det kan blant annet ha med arbeidsmengde, tidspress, stress, kontroll over egen arbeidssituasjon, etiske verdier, forhold til kollegaer og ledere, ledelse og organisering av arbeidet å gjøre.

Forrige artikkelLøftepunkt i heissjakter
Neste artikkelTor Moen