5. mars 2024

Bygg og anlegg er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet

En rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser til hvordan utenlandske arbeidstakere utnyttes innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn. Rapporten tar også for seg andre former for arbeidslivskriminalitet.

Dette gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører, samtidig som arbeidslivskriminaliteten også har negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Det kommer frem i rapporten at de kriminelle også er involvert i annen kriminell virksomhet og kun et fåtall av dem er uten straffehistorikk.

Det er etterspørsel etter billig arbeidskraft og tjenester som er noen av de bakenforliggende faktorene for arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere. Flesteparten av de omtalte aktørene opererer primært i forbrukermarkedet, og flere har tilknytning til virksomheter som er begjært konkurs.

Utnyttelsen foregår gjennom farlig arbeid, uforutsigbare arbeidsforhold, uverdige boforhold og lønnstyveri. Enkelte arbeidstakere skal ha opplevd sosial kontroll og trusler fra arbeidsgiver. Videre benyttes det uregistrerte arbeidstakere og ulovlig arbeidskraft. Flere av arbeidstakerne lønnes helt eller delvis svart.

Annen kriminalitet er NAV-bedrageri, utnyttelse av permitterings- og kompensasjonsordningene og konkurskriminalitet. Det foreligger indikasjoner på at flere av virksomhetene bruker stråpersoner for å skjule det reelle eierskapet.

Flertallet av arbeidstakerne er EØS-borgere fra Øst-Europa med begrensede norsk- og engelskkunnskaper. For å unngå arbeidsgiveransvar benytter aktørene seg blant annet av enkeltpersonforetak. Arbeidstakere som ikke kjenner norske regler, som kunnskap om lønnsnivå og krav til arbeidsmiljø, står også i større fare for å akseptere ulovlige og uverdige arbeidsforhold.

Rapporten konkluderer med at etterlevelse av lovgivningen som regulerer arbeidslivet, gir de useriøse aktørene et økonomisk fortrinn, og gjør at de kan tilby billigere tjenester og vinne anbud.

Her kan du tipse om lovbrudd:
Uropatruljen, Trønderlag
Fair play bygg Oslo og omegn
Fair play bygg, Rogaland
Fair play bygg, Agder

Siste artikler

PENSJONSFORLIK ENDRER IKKE BEHOVET FOR POLITISK STREIK 

Til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå har fått med seg Høyre, SV, KrF, Venstre og MDG på et pensjonsforliket som går på å øke pensjonsalderen – så står den planlagte politiske streiken den 14. mars fortsatt ved.

HEISALARMER SOM BENYTTER 2G-NETTET MÅ OPPGRADERES

De store mobiloperatørene har varslet at de stenger ned 2G-nettet i løpet av 2025. Dette betyr at alle enheter som benytter 2G-nettet må byttes ut.

HVA SKJER: POLITISK STREIK 14. MARS

Styret i Heismontørenes Fagforening har vedtatt en oppfordring til samtlige tilknyttede klubber om å gå til politisk streik fra klokka 13.00 den 14. mars.

Politisk streik mot økt pensjonsalder

Regjeringens forslag om å øke pensjonsalderen blir møtt med politisk streik og aksjoner.
2,498FølgereLik
1,056FølgereFølg
41AbonnenterAbonnér
X