15. juni 2024

Bygg og anlegg er en risikobransje for arbeidslivskriminalitet

En rapport fra A-krimsenteret i Oslo viser til hvordan utenlandske arbeidstakere utnyttes innen bygg- og anleggsbransjen i Oslo og omegn. Rapporten tar også for seg andre former for arbeidslivskriminalitet.

Dette gir de kriminelle aktørene et konkurransefortrinn i forhold til seriøse aktører, samtidig som arbeidslivskriminaliteten også har negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet. Det kommer frem i rapporten at de kriminelle også er involvert i annen kriminell virksomhet og kun et fåtall av dem er uten straffehistorikk.

Det er etterspørsel etter billig arbeidskraft og tjenester som er noen av de bakenforliggende faktorene for arbeidslivskriminalitet og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere. Flesteparten av de omtalte aktørene opererer primært i forbrukermarkedet, og flere har tilknytning til virksomheter som er begjært konkurs.

Utnyttelsen foregår gjennom farlig arbeid, uforutsigbare arbeidsforhold, uverdige boforhold og lønnstyveri. Enkelte arbeidstakere skal ha opplevd sosial kontroll og trusler fra arbeidsgiver. Videre benyttes det uregistrerte arbeidstakere og ulovlig arbeidskraft. Flere av arbeidstakerne lønnes helt eller delvis svart.

Annen kriminalitet er NAV-bedrageri, utnyttelse av permitterings- og kompensasjonsordningene og konkurskriminalitet. Det foreligger indikasjoner på at flere av virksomhetene bruker stråpersoner for å skjule det reelle eierskapet.

Flertallet av arbeidstakerne er EØS-borgere fra Øst-Europa med begrensede norsk- og engelskkunnskaper. For å unngå arbeidsgiveransvar benytter aktørene seg blant annet av enkeltpersonforetak. Arbeidstakere som ikke kjenner norske regler, som kunnskap om lønnsnivå og krav til arbeidsmiljø, står også i større fare for å akseptere ulovlige og uverdige arbeidsforhold.

Rapporten konkluderer med at etterlevelse av lovgivningen som regulerer arbeidslivet, gir de useriøse aktørene et økonomisk fortrinn, og gjør at de kan tilby billigere tjenester og vinne anbud.

Her kan du tipse om lovbrudd:
Uropatruljen, Trønderlag
Fair play bygg Oslo og omegn
Fair play bygg, Rogaland
Fair play bygg, Agder

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X