15. juni 2024

Streiker for medbestemmelse og rettferdig lønn i Global Connect

Mens de fleste arbeidstagere har fått et tilbud om 2,7 prosent lønnsøkning her til lands, har de ansatte hos Global Connect fått et tilbud langt unna rammene satt av frontfagene. Sånt blir det bråk av – til nå er 29 medlemmer av EL og IT og Jernbaneforbundets klubb ute i streik. Snart trappes streiken opp!

Ikke nok med at bedriften ikke vil gi sine ansatte lønn som fortjent. Bedriftsledelsen ønsker selv å fordele lønnstillegget etter eget forgodtbefinnende uten noe medbestemmelse fra klubben. Ansiennitet og lignende ser ikke ut til å ha noe innvirkning. Det er en form for lønnsutvikling de ansatte ikke kan godta.

«Vi mener at med det arbeidet vi gjør hver dag og spesielt det arbeidet vi har gjort det siste halvannet året i en pandemi fortjener vi både et lønnstillegg som ligger på linje med resten av samfunnet. (Les: LO-NHO oppgjøret) Og vi mener at medlemmene skal ha medbestemmelsesrett i hvordan pengene fra et lønnsoppgjør disponeres. Vi krever også et lønnssystem på plass der vi har medbestemmelsesrett i hvordan det lønnssystemet skal se ut i praksis», sier Sigrid Wirgenes som er nestleder i EL og IT klubben i Global Connect.

«Arbeidsgiver ønsker ikke at vi skal ha noe medbestemmelse i lønnsutviklingen overhodet», fortsetter hun oppgitt.

DRIFTER INFRASTRUKTUR

De ansatte ved Global Connect jobber vanligvis med å selge og drifte fiberinfrastrukturen i Norge. Det er de vi kan takke for nettilgang på hjemmekontoret og som sørger for viktige samfunnsfunksjoner som Nødnett, hjemmeskoleportaler og Helsenett. Infrastrukturen er også essensiell for tjenester som Netflix, netthandel og betalingsterminaler.

«Det vi leverer og drifter er viktig for at samfunnet skal virke og at folk skal kunne utføre sine praktiske oppgaver», sier Wirgenes.

OPPTRAPPING AV STREIKEN

Per i dag er det 29 medlemmer av klubbene som er ute i streik. Nå planlegges en opptrapping av streiken som har vart siden den 17. juni.

EL og IT-klubben i Global Connect teller 51 medlemmer, og et mindre antall er medlemmer i Norsk Jernbaneforbund.

Det er historiske grunner til at medlemmene er fordelt på to forbund forteller Sigrid da vi spør.

«Bedriften har en historie med veldig mange sammenslåinger og oppkjøp. Et av de selskapene var en bedrift som het Banetele, som en gang ble utskilt fra Jernbaneverket som eide infrastruktur langs jernbanen i Norge. Det er derfor vi har med medlemmer i Jernbaneforbundet fra den tiden».

STØTT OPP OM STREIKEN

Dersom du ønsker å vise din støtte til de streikene på Global Connect, kan du møte dem på fanemarkering onsdag den 11. august kl 11.30 utenfor arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sine lokaler. Møt opp!

Andre dager kan de være å finne som streikevakter utenfor Global Connect sine lokaler på Fornebu.

Global Connect sin pressemelding om steiken kan du lese her.

Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X