14. april 2024

STEM FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

Arbeidsmiljøloven har ikke kommet av seg selv, men som et resultat av en interessekamp hvor fagbevegelsens krav har vunnet frem.

I snart 130 år har arbeidsvilkårene vært regulert ved lov, selv om Arbeidsmiljøloven først ble vedtatt i 1977. 

Fyrstikkarbeiderstreiken blant fyrstikkpakkersker i Kristiania i 1889 sies å være begynnelsen for den første arbeidervernloven i Norge. Bakgrunnen for streiken var lønnsnedsettelse og et urettferdig mulktsystem. Men under streiken ble blant annet dårlige arbeidsforholdene satt på dagsorden. Det gikk på barnearbeid, dårlige sanitære forhold og helsenedbrytende arbeid. Streiken fikk stor oppslutning og publikum reagerte med avsky.

Da Arbeidsmiljølovens forgjenger, Fabrikktilsynsloven, ble vedtatt i 1892 var det med store protester fra arbeidsgiversiden da loven brøt med liberale økonomiske prinsipper om personlig frihet. De mente voksne myndige mennesker måtte kunne sette opp arbeidskontrakter seg imellom uten innblanding fra myndighetene eller andre autoriteter.

Dagens Arbeidsmiljølov gjelder for alle virksomheter som har ansatte, og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Loven skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige ansettelsesforhold, likebehandling, et inkluderende arbeidsliv og samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Underveis har loven vært under hardt press fra borgerlig hold for det de kaller å modernisere loven. Sist gang var da Høyre-Frp regjeringen, med støtte fra Krf og Venstre, åpnet for midlertidige ansettelser uten vilkår og mer bruk av pålagt overtid og de fjernet retten til kollektiv søksmålsrett. Partier på venstresiden i norsk politikk har lovet å reversere endringene dersom de vinner valget.

«Støtt opp om arbeidsmiljøloven – bruk din stemme riktig i Stortingsvalget!»

Pamfletten «Styrk Arbeidsmiljøloven» kan bestilles på Forlaget Manifest.
Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.

FEM OMKOM I ULYKKE MED BYGGEPLASSHEIS

Mandag den 11. desember omkom fem bygningsarbeidere da en byggeplassheis raste ned 20 meter på en byggeplass nord for Stockholm.

DE FLESTE ULYKKER MED RULLETRAPP SKYLDES FEIL BRUK

De aller fleste ulykkene med rulletrapper i Singapore i løpet av fjorårets ti første måneder, skjedde fordi folk ikke brukte dem riktig. Noe som kan være gjenkjennbart med norske forhold.

HEISMONTØR KLEMT I HJEL I SJAKTEN

Rett etter klokken tolv fredag den 29. desember ble politi, redningstjeneste og ambulanse varslet om en arbeidsulykke i en heissjakt syd i Stockholm.
2,500FølgereLik
1,060FølgereFølg
42AbonnenterAbonnér
X