13. juli 2024

PARTIENE OM ARBEIDSLIVSPOLITIKK

Det finnes nok av politiske saker som engasjerer og berører oss. Den ene saken utelukker ikke alltid den andre, og iblant kan saker linkes opp mot hverandre. Enten om det er privatisering av velferdstjenester, miljøpolitikk, ruspolitikk, familiepolitikk, skattepolitikk, asylpolitikk, arbeidslivspolitikk osv.

Det er ikke alltid like lett å forstå hva de forskjellige politiske partiene står for og hvilken ideologi som skiller partiene fra hverandre. Det finnes nok ikke et parti som du vil være enig med i alle saker, så her gjelder det å se det store bildet og ikke stemme på bakgrunn av enkeltsaker. 

Politikk handler om klassebevissthet. De borgerlige partiene får støtte fra NHO og milliardærene. Da med et ønske om å begrense fagforeningenes innflytelse, og skattelette for de som har mest. Hvordan skal de da samtidig kunne kjempe vanlige folk og fagforeningenes sak?

Et seriøst og trygt arbeidsliv er selve bærebjelken i samfunnet. Derfor er arbeidslivspolitikk, kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, styrking av yrkesfag og bevaring av lærlingordningen, faste stillinger fremfor midlertidighet og vikariat noe som bør engasjere. 

Det ble en gang lovet at Norges medlemskap i EØS ikke skulle påvirke norsk politikk. Men vi ser at stadig implementering av EU-direktiver gir EU forrang over norsk lov som blant annet har en negativ innvirkning på norsk arbeidsliv. Den frie flyt av varer og tjenester har gjort det lukrativt å utnytte billig importert arbeidskraft som undergraver norsk arbeidsliv og som ellers virker ødeleggende på samfunnet. Derfor må EUs påvirkning på norsk arbeidsliv stoppes, og man må søke å finne alternative handelsavtaler til EØS.

Nedenfor kan du se hva de forskjellige partiene har svart på våre ja/nei spørsmål som berører norsk arbeidsliv. Noen av partiene har ønsket å kommentere svarene ytterligere, men siden besvarelsen kun er lagt opp til ja og nei er kun et fåtall av kommentarene tatt med.

Bjørnar Moxnes (Rødt) har vært en tydelig stemme i bl.a. arbeidslivsspørsmål på Stortinget. Foto: Tor Erik Lundberg
Rødt legger til at for å få tilbake et arbeidsliv som er noenlunde seriøst må man ta et oppgjør med bemanningsbransjen og sosial dumping. Fagforeningers makt må styrkes for å vinne kampen!
Vil den generelle adgangen til å midlertidig ansette bli fjernet dersom det borgerlige flertallet må gå av? Foto: Tor Erik Lundberg
SV legger til at sterke fagforeninger, faglige rettigheter, lønnsutjevning, faste og hele stillinger er oppskriften på et seriøst arbeidsliv. SV vil avskaffe bemanningsbransjen, bekjempe sosial dumping, reversere svekkelsene av arbeidsmiljøloven og bekjempe arbeidsledigheten.
Den frie flyt av varer og tjenester har gjort det lukrativt å utnytte billig importert arbeidskraft som undergraver norsk arbeidsliv. Det er verdt å merke seg hvilke parti som er mot EU og EØS. Foto: Nei til EU.
*I Arbeiderpartiets partiprogram står det at partiets syn er at medlemskap i EU gir en politisk innflytelse og deltakelse som ikke ivaretas gjennom EØS-avtalen. En eventuell søknad om medlemskap vil være gjenstand for ny landsmøtebehandling i Arbeiderpartiet.
*SP kommenterer at bemanningsbyråer kun skal benyttes når det er snakk om reelle vikariater, korttidsengasjement eller spesialiserte funksjoner der ordinære faste stillinger er vanskelige å opprette. Når det gjelder fagforeningsfradraget, så ønsker de å øke fradraget uten å binde seg til et beløp.
MDG sier de vil sikre et anstendig arbeidsliv med aktive arbeidslivsorganisasjoner, en sterk arbeidsmiljølov og der trepartssamarbeidet er sentralt. Vi verner om grunnleggende rettigheter som fast ansettelse og innflytelse over egne arbeidsvilkår.
*Krf kommenterer at de går inn for å øke fagforeningsfradraget, men binder seg ikke til en dobling av beløpet. Videre står de fast ved at midlertidige ansettelser bør være mulig når arbeidets art er midlertidig.
*Høyre kommenterer: «Høyre har vært og er tydelig imot EUs minstelønnsdirektiv, fordi vi mener lønnsdannelsen skal være mellom partene som i dag. Internasjonale avtaler kan innskrenke på ett område og åpne for andre løsninger på andre områder. Høyre vil alltid søke de løsningene som passer det norske arbeidslivet og trepartsmodellen best.»
** «Vi mener EØS-avtalen ikke er tilstrekkelig tilpasset norske behov. Vi ønsker derfor å reforhandle deler av den for å sikre norsk suverenitet i flere viktige spørsmål». *På spørsmål om å få lønnstyveri inn i straffeloven, så hevder de at dette ble skjerpet inn før sommeren.
Venstre hevder de de har en sosial fremtidsrettet arbeidslivspolitikk. Bærekraftige velferdsordninger som gir arbeidsgiver økt ansvar for tilrettelegging for at sykemeldte kommer tilbake i jobb og økt varslervern.
Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

HØYREBØLGEN OG FASCISMEN

Vi leser stadig oppslag i avisene om ytre høyres aktivitet i Europa, og hvordan de har gjort seg mer relevante i politikken. Reichsbürger-bevegelsens kuppforsøk i Tyskland i 2022 var en stor sak i mediene, der flere høyt profilerte medlemmer ble arrestert. Blant annet en tidligere dommer og politiker i Alternativ fur Deutchland – et parti som ble det tredje største partiet etter valget i 2017.

STATUS FRA KURSSENTERET

Vi er nå ferdig med FSE kurs for 2024, og vi er ca. halvveis med ukeskursene.

HEISMONTØRENE VISER SIN STØTTE TIL DE STREIKENDE PÅ IKT OVERENSKOMSTEN

I over en uke har IKT-arbeiderene organisert i EL og IT Forbundet streiket for en anstendig lønn og heving av minstelønna som i dag starter på 358. 000 kroner.

#Heiscup2024: Velkommen til Barcelona

August er ikke langt unna; her er alt du trenger å vite om årets Heiscup.
2,498FølgereLik
1,059FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X