22. juni 2024

Må vi finne oss i ekstreme strømpriser?

Det er ikke først og fremst tørt vær, men utenlandskabler som gir de ekstreme strømprisene. Må vi finne oss i det?

Eksperter, som sjefsanalytiker Tor Reier Lilleholt til TV2, sier at de siste ukene har gitt de mest ekstreme strømprisene han har sett. «Og enda ligger vinteren foran oss. Og med en ny strømkabel til Storbritannia vil strømmen kunne bli enda dyrere», sier eksperten.

Det blir påstått, blant annet av Høyrestatsråd Tina Bru, at det er tørt vær og lav magasinfylling som er årsaken til de skyhøye strømprisene vi har, og vil få til vinteren. Det er ikke en gang halve sannnheten.

I begynnelsen av 2021 hadde vi magasinfylling langt over normalen – hele 10%. Da ble det eksportert store mengder strøm til EU, til skyhøye priser. I et frysende kaldt januar eksporterte Norge 1,9 milliarder kilowattimer netto. Likevel var det normal magasinfylling helt til St.Hans. Så ble det tørt. Likevel fortsatte eksporten: Hele 3 milliarder kilowattimer på to måneder, da det var tørke! Nå forbereder kraftbransjen enda høyere strømpriser til vinteren, det snakkes om pluss 2000 kroner måneden for hver husholdning. For en ny kabel – til Storbritannia – er altså snart klar til bruk. Og noen kommer til å tjene veldig mye penger. Vel eies en del av kraftselskapene av kommuner og fylkeskommuner, men de som må betale er vanlige folk, samt den kraftkrevende industrien. Og de som trenger strømmen mest, pga. dårlig isolerte hus osv., er som oftest de som har minst å rutte med. Dette slår utrolig skjeivt ut sosialt, og vil i neste omgang også belaste kommunenes sosialhjelpsbudsjetter ganske kraftig. Også kommuner uten kraftinntekter. Og det vil kunne true tusenvis av arbeidsplasser.

FrP peker på kutt i elavgifta, men det er dråper i havet. Noen vil øke bostøtta, men den treffer heller ikke alle som vil trenge det. Hvorfor ikke gå til roten av problemet: EUs energiunion. Ideen om et felles europeisk kraftmarked, der strømmen (og strømprisen) flyter fritt, uten politisk innblanding fra nasjonalstater. MDG er blant idealistene som ikke bryr seg om hva dette betyr for folk, bare Norge (som dekker 3% av EUs energibehov) kan framstå som «Europas grønne batteri». Men dette er typisk eksempel på at det grønne skiftet må være rettferdig, og ikke usosialt!

Et flertall på Stortinget – mot kraftige protester fra 100 AP-ordførere, fra fagbevegelsen, fra SV, SP og Rødt på Stortinget – vedtok å godta EUs energimarkedspakke 3, og underlegge oss EU-organet ACER. Det trengs et oppgjør med denne hodeløse EU-tilpasninga. Når eksperter nå snakker om at det kan bli strømrasjonering(!) – i Norge, som har enorme vannressurser – må alle skjønne at dette ikke går. Vi må ta kontroll over vår egen energi, for forbrukerne og for industrien, vi må slutte å åpne nye strømkabler, og vi må reversere Stortingets tilslutning til energimarkedspakke 3 og ACER. Vi må også si nei til enda mer maktoverføring til EU via energimarkedspakke 4, som nå kommer til behandling i det nye Stortinget. Vi må nå slutte å la EØS-avtalen ramme vanlige folk og norsk industri gjennom skyhøye strømpriser.

Heming Olaussen
Heming Olaussen
Olaussen er leder av SVs nasjonale EU/EØS-utvalg.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X