Streikende heismontører i Østerrike

Etter fjorten timer er fjerde runde med forhandlinger avsluttet uten resultat. Det er metallindustriens tariffavtale som forhandles og bordet deles mellom PRO-GE (foreningen for produksjon) hvor landets heismontører er organisert og GPA hvor de kontoransatte er organisert på den ene siden, på andre siden av bordet representerer FMTI (Metallarbeider Industriens Assosiasjon) arbeidsgiverne.

Opprettholde kjøpekraft

De Østerrikske arbeiderne streiker for å opprettholde kjøpekraften. Blant kravene foreligger et krav om 4,5 prosent lønnstillegg. KPI i Østerrike for gjeldende periode er på 3,3 prosent. I skrivende stund er 350 heismontører i Wien tatt ut i streik. 

Patrick Schindler og Robert Berger står på for rettighetene sine

«Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren»

Schindler-montør Robert Berger er en av dem.

«Bedriftenes foreløpige tilbud er på 2,75 prosent, som ikke er opp mot prisstigningen. Vi står på vårt krav om 4,5 prosent, men løsningen ligger nok et sted rett under 4 prosent,» forteller Berger, og legger til: «Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren,» som er mottoet til fagforeningen hans. Bertold Brechts sitat oversetter noe sånt som; om du kjemper, kan du vinne, uten kamp, har du allerede tapt.

Arbeidernes krav er:

  • 4,5 prosent høyere lønn
  • Økte skiftarbeidsgodtgjørelser
  • Økte lærlingegodtgjørelser
  • Økte utgiftsgodtgjørelser
  • Bedre forskriftens bestemmelse om turnusarbeid

Potensielt kan 190 000 arbeidere i metallindustrien bli tatt ut i streik om ikke konflikten skulle løse seg. 

Forrige artikkelValgflesk eller et reelt forbud?
Neste artikkelUlykke med strømgjennomgang