Ulykke med strømgjennomgang

Heismontøryrket er et risikofylt yrke med farer som strømgjennomgang, klemskader og falluykker. I Norge er det heldigvis lenge siden vi har hatt en dødsulykke.

Det kan være mange grunner til dette. Vi har en solid fagutdannelse, og et høyt fokus på sikkerhet i både bedriftene og i foreningen. I tillegg har vi årlig etterutdanning samt et eget bransjerettet FSE-sikkerhetskurs.

Men det betyr ikke at vi vil være forskånet for alvorlige ulykker i all fremtid. Det er fortsatt viktig å lære av andre ulykker og hendelser for å unngå at tilsvarende ulykke skjer igjen. Den amerikanske fagforeningen deler sine ulykker og hendelser med foreningen, slik at vi kan ta de med i våres sikkerhetsopplæring. Ulykken nedenfor var en del av vårt FSE-kurs i fjor.

Den 27. juli 2020 mistet en 36 år gamle heismontør livet etter en ulykke med strømgjennomgang ved arbeid på en heis i Oklahoma City.

Montøren hadde på ulykkesdagen fått i oppgave å utbedre mangler påpekt etter en heiskontroll. Arbeidet besto av å bytte en avtrekksvifte i heiskupeen, reparasjon av dørlåser samt en rekke andre punkter.

Da han skulle bytte avtrekksvifta som var plassert på heistaket, antas det at han fikk strømgjennomgang. Angivelig skal han da ha hoppet bakover og slått hodet, deretter skal han ha falt tilbake på de åpne spenningsatte tilførselsledningene til viften. Spenningen var på 115 volt og var sikret med 20 ampers sikringer i følge ulykkesrapporten som redaksjonen har fått tilgang til.

Hendelsen skal ha skjedd klokken 10.30 på dagen, og han ble funnet livløs av en kollega klokken 18.30 om kvelden. Han etterlot seg kone og to små døtre.

Våre tanker går til kollegaer og de etterlatte.

Forrige artikkelStreikende heismontører i Østerrike
Neste artikkelIkke på skinner for Europas høyeste boligblokk