2. april 2023

Flere søkere til yrkesfag

I opplæringsåret 2021-2022 var det omtrent 1000 flere søkere til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene enn til de studieforberedende utdanningsprogrammene på VG1 ifølge Utdanningsdirektoratet.

Søkerandelen til yrkesfag varierer fra 61 prosent i Møre og Romsdal til 27 prosent i Oslo.

Dessuten er det en økning i antall jenter som søkte seg til utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

Det var registrert 21 601 søkere til lærlingplass i 2021, mot 20 738 søkere i 2020.

Det fremgår ikke hvor mange som faktisk fikk lærlingplass, men hvert år står cirka 7000 søkere uten en læreplass. Noe politikerne lenge har lovet å gjøre noe med.

Trond Håseth Hansen underviser utplasseringselever fra Tyskland på Opphei i 2018. Foto: HMF-arkiv

I 2020 var det 4302 søkere til elektrofag fordelt på 3377 kontrakter ifølge Utdanningsdirektoratet. I Elektrikerfaget var det 2391 som knivet om 1879 lærekontrakter. I heismontørfaget var det 40 søkere og 23 tildelte lærekontrakter. Det var kun en kvinnelig søker, som ifølge statistikken ikke fikk læreplass.

UNGE SOM FALLER UTENFOR

Ifølge en undersøkelse SSB har gjennomført er sannsynligheten for å fullføre videregående opplæring større for de som har fått læreplass enn de som ikke har fått plass. Blant de som ikke fikk læreplass i 2010 var det allikevel 56 prosent som fullførte og besto innen utgangen av skoleåret 2018/2019. Sannsynligheten for å være tilknyttet arbeidsmarkedet er i gjennomsnitt større for de som har fått læreplass. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har ifølge statistikken lavere sannsynlighet for å fullføre og bestå sammenlignet med den øvrige befolkningen. Derimot har innvandrere som har fatt lærekontrakt høyere sannsynlighet for å fullføre og bestå sammenlignet med den øvrige befolkningen.

Siste artikler

28 ARBEIDSTAKERE OMKOM PÅ JOBB

I fjor omkom 28 arbeidstakere på jobb i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Åtte av disse var innen bygg og anleggsvirksomhet.

BRUDD I MELLOMOPPGJØRET

Som forventet ble det etter fire dager med lønnsforhandlinger brudd mellom LO og NHO torsdag den 30. mars.

ÅRSMØTE 2023

Husk årsmøte i Heismontørenes Fagforening torsdag 30. mars kl 15.30.

KONFLIKT I ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS!

Fredag den 17. mars, klokka 08.00, gikk klubben i ASSA Abloy ut i konflikt etter flere år med lønnsnedslag til tross for store overskudd i selskapet.
2,460FølgereLik
988FølgereFølg
34AbonnenterAbonnér
X