15. juni 2024

Rune Larsen: Vi går en annerledes jul i møte i 2021

Slutten på året 2020 bar ikke bare preg av Covid-19 og alt det som samfunnet måtte håndtere som følge av pandemien. Året var også preget av turbulens på jobb, som fikk mange til å gruble over framtiden – ikke minst for vår hovedtillitsvalgt i Schindler-klubben som ble avskjediget november 2020.

Høytider som jul blir selvfølgelig preget av dette, og ikke minst tanker om hva som skal prege tiden – månedene, årene – framover, med en avskjediget arbeidskamerat som også var klubbens ansikt utad for alle hans kolleger! Alle ble involvert og berørt, og for mange, inkludert meg selv, gnager dette fortsatt i hjernen.

Nå løste denne floken seg tidlig på nyåret 2021, men grublingene og minnene fra førjulstiden 2020 setter sine spor! Klubbens hovedtillitsvalgt fikk tilbake ansettelsen, og kunne bli til dels beroliget med jobb, inntekt og ivaretakelse av familie med alt det omfatter.

Nå, når vi går inn i de siste dager før julen 2021, siste uker før et nytt år kommer, så herjer fortsatt pandemien. Smitten i samfunnet, landet og i verden førøvrig har eskalert i høyt tempo. Dette vil prege nok en julefeiring for mange, med strenge restriksjoner. Og det samme med nyttårsfesten som selvfølgelig blir en dempet feiring slik vi nå ser situasjonen.

Hva med arbeidshverdagene framover? Vil den situasjonen vi nå har hatt i noen måneder fra 27. januar 2021 vedvare? Det har vært måneder preget av bedre klima, bedre kommunikasjon, mer respekt for ansatte og tillitsvalgte – men er det riktig å erklære friskmelding? Jeg mener vi ennå har et stykke igjen, men det er ikke håpløst å få det til. Vi har mange stier å gå opp, og kan nå felles mål. Mye vil handle om gjensidig respekt, og en forståelse om samhandling, som tidligere Rosenborg trener Eggen yndet å bruke ofte omhandlende lagspill. Lagspill må også gjenspeile seg i arbeidslivet og i samfunnet på best mulig måte, uten å frarøve eller angripe arbeidstakere noe,  for å kun oppnå økonomiske resultater.

Maktforholdet er i utgangspunktet skjevt. Tillitsforhold tar tid å bygge opp, men du verden så fort tillit raser. Styringsrett, sjefsroller, omorganiseringer, rasjonaliseringer og så videre, bør gjøres med forsiktig kløkt. Ikke med bulldoser og handlinger som vil kunne få negative konsekvenser på mange områder.

Jeg håper mange tar med seg mye lærdom fra noen turbulente år, og at årene framover blir bedre og med mer samhandling og respekt, selv om nåværende pandemi vil overskygge mye i lang tid framover. Pandemien i seg selv preger alle, og den påvirker oss forskjellig, både fysisk og ikke minst, men kanskje mest alvorlig; psykisk.

Med ønske om god innspurt før julen 2021, et bedre 2022 med bedre arbeidsliv framover og selvfølgelig et håp om et normalt samfunn hva angår pandemien, når enn det blir!

Rune Larsen – nestleder i Schindler-klubben og nestleder i HMF.

Rune Larsen
Rune Larsen
Larsen er nestleder i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X