Enighet i tariffoppgjøret – tiltak mot kvartsstøv!

Etter tre dager med forhandlinger ble det i dag enighet mellom partene som forhandlet på overenskomsten for heisfaget. Partene ble blant annet enige om tiltak for å begrense eksponering av helsefarlig kvartsstøv.

Bedriftene skal heretter ha særskilt oppmerksomhet på å beskytte arbeidstakere mot kvartsstøv ved arbeid på heis. For å kunne minimalisere eksponeringen mot kvartsstøv, skal boring i betong holdes til et minimum. 

«Der hvor det er mulighet skal det legges til rette for montasje med ankerskinner eller tilsvarende løsning», heter det i protokollen. Bedriften forplikter å holde montørene med hensiktsmessig verneutstyr og verktøy ved boring i betong. Med dette menes drill med støvsuger, støvsuger med dobbelt filter (Klasse H), støvmaske (FP3) og boltepistol.

«Vi er veldig godt fornøyde med å komme i mål med en god tekst på det helsefarlige kvartsstøvet. At bransjen står sammen om dette og vil påvirke sine organisasjoner tror jeg er en god start», sier Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening.

«På reisetid har vi slått fast noen viktige prinsipper for hvordan dette skal beregnes. I tillegg har vi fått inn en ny bestemmelse på arbeid på skip, som heretter godtgjøres med ytterligere 7,5 prosent», fortsetter Hansen og legger til at det også er gitt et generelt lønnstillegg på kroner 4,- , samt en utvidelse av omfang om hva som er smussig arbeid.»

Oppgjøret skal nå ut til uravstemning hos medlemmene, hvor de skal stemme JA eller NEI. Mer info om avstemning kommer.

Markus Hansen er er godt fornøyde med å komme i mål med en god tekst på det helsefarlige kvartsstøvet.

Forrige artikkelTarifforhandlingene er i gang
Neste artikkelUravstemningen er i gang