30. november 2023

Nå kan det åpnes for 125 meter høye bygg i Oslo

I høringsutkastet til den nye høyhusstrategien defineres høyhus som bygninger på over 42 meter, og det åpnes for en vurdering av høyhus helt opptil 125 meter i hovedstaden.

Dette i motsetning til gjeldende høyhusstrategi, som i hovedsak åpner for bygninger på mellom 28 og 42 meter. I utkastet til den nye strategien defineres høyhus som bygninger som er høyere enn 42 meter.

Høyhusstrategien avgrenser høyhusbygging til de mest sentrale byområdene og kollektivknutepunktene i Oslo. Målet er at strategien skal bidra til en robust og klimavennlig byutvikling, der høyhus kan være et virkemiddel for å oppnå høyere kvalitet, skriver Oslo kommune.

I forslaget foreslås det at høyhus kan vurderes i 13 områder i byen: 

 • Storo
 • Økern
 • Helsfyr
 • Ensjø
 • Oslo S (Bjørvika, Bispevika og Vaterland)
 • Sentrum nord (strekningen langs Ring 1 mellom Vaterland og Holbergs plass)
 • Lysaker
 • Skøyen
 • Majorstuen
 • Nydalen
 • Forskningsparken
 • Bryn og Filipstad. 

Det er kun Filipstad og Helsfyr som er nye områder, de andre ligger inne i høyhusstrategien fra tidligere.

Det foreslås å åpne for vurdering av høyhus opptil 125 meter rundt Oslo S. Øvrige angitte områder skal ikke ha bygninger på over 70 meter.

Strategien er på høring fra 30. mai til 30. august 2022. Det blir et åpent informasjonsmøte der alle som vil kan delta, hvor forslag til strategi vil bli presentert skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X