22. juni 2024

OTIS og Ingeniør Stein Knutsen fusjonerer 

I over 30 år har Ingeniør Stein Knutsen AS (ISK) vært en aktør i heismarkedet på Vestlandet. De ekspanderte kraftig på 2000 tallet og opprettet egne avdelinger i både Haugesund og i Drøbak. I 2014 ble de kjøpt opp av amerikanske Otis, men forble som et eget selskap i konsernet. Nå, åtte år senere, fusjonerer de.

«Det er kjedelig at det har tatt så mange år, men nå er vi der endelig og kan se fremover med ny giv», sier Helge Jensen.

Helge Jensen er hovedtillitsvalgt i ISK, selv om han bare har jobbet her i snaue to år. Tidligere jobbet han offshore i Alimak, og hadde mange forskjellige verv der, men måtte bytte ut 5/4 rotasjon med 24/7 rotasjon (bleieskift). Nå skal endelig han og hans 18 kolleger i Bergen og Haugesund ikle seg Otiskjeledresser og skifte logo på bilene. Dette er noe som har ligget i kortene i lang tid, men som ikke har blitt forløst før det siste året. 

«Jeg uttalte i fjor at jeg ikke skulle klippe meg før fusjonen var et faktum, men byråkratiet har tatt mye lenger tid enn jeg så for meg, så jeg klarte ikke stå bak avgjørelsen», ler han.

Også hovedtillitsvalgt i Otis, Thomas Skoglund, ser frem til fusjoneringen. 

«Dette har vi ventet lenge på. Nå får vi ett felles avtaleverk, klubben blir større og vi slipper å forholde oss til ledere med to hatter», sier Skoglund.

Arbeidet med å harmonisere avtaleverket mellom de to klubbene er ferdig og ny Otisavtale er på plass. Her er blant annet punktet om 20 prosent tillegg på skip og flytende installasjoner blitt med, mens døgnvakten ISK tidligere hadde nå er erstattet med frivillig vakt. 

De skryter begge av at samarbeidet med ledelsen i denne prosessen har vært veldig bra, og Helge trekker frem at HR gjorde en spesielt god jobb med informasjon når arbeidet startet. I mai tok bedriften initiativ til at det kunne avholdes et klubbmøte i arbeidstiden og fløy Skoglund og Tommy Rønning over fra Oslo, for å skolere vestlendingene i den nye Otisavtalen. 

Thomas Skoglund (foran til venstre) og Tommy Rønning på klubbmøte i Bergen. Helge Jensen fremme til høyre.Foto: Tore Rødsæter

Selv om de nå blir ett, så er ISK gjengen godt kjent med organisasjonen. De har montert Otisheiser i flere år og dialogen mellom de to klubbene har vært god helt siden oppkjøpet. For Helge har Thomas vært til god hjelp i møter med ledelsen i ISK det siste året, og en viktig faktor for at prosessen har gått bra. Thomas på sin side mener at det er Helge sammen med resten av medlemmene som har gjort jobben.

«Det har vært viktig for meg som hovedtillitsvalgt å være til stede for medlemmene slik at de har følt seg ivaretatt, men den største jobben har de gjort selv, så kudos til Knutsengutta», sier Skoglund.

De to er samstemte i at det ikke blir så store endringer i det daglige, men at Knutsengutta nå må forberede seg på å sette seg inn i et nytt avtaleverk. Denne oppfattes av Helge som mer detaljert og beskrivende enn hva de er vant til tidligere.

«Så det blir sikkert noen hundre telefoner og spørsmål før det setter seg», sier han til redaksjonen.

Per-Erik Sagstad
Per-Erik Sagstad
Sagstad er redaksjonsmedarbeider i fagbladet Heismontøren og på heis.no.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X