Ta kontroll over vannkrafta

Allerede i juli sendte Rødt en anmodning til Stortingets presidentskap om et hastemøte for å sette tiltak for å avverge en ytterligere strømkrise til vinteren. Først mandag den 19. september møttes Stortingspolitikerne for å behandle kraftkrisa.

Samtidig hadde flere hundre samlet seg på Eidsvollsplass utenfor Stortinget for å demonstrere mot de høye strømprisene og med et budskap om å ta tilbake kontrollen over vannkrafta.

Det var fagbevegelsens «Industriaksjonen» som sto som initiativtaker og arrangør av demonstrasjonen i samarbeid med Facebook-gruppa «Vi som krever billigere strøm».

Over et femtitalls fagforeninger var representert med sine faner og appellantene var mange fra tillitsvalgte, bedriftseiere, småbrukere og sentrale politikere. Frykten er at det blant annet skal gå hardere utover forbrukere, arbeidsplasser skal gå dukken og matproduksjonen i Norge skal stoppe opp. De alle var enige om at det må tas politisk kontroll over krafta!

Det var fagbevegelsens «Industriaksjonen» som sto som initiativtaker og arrangør av demonstrasjonen.

«Vårt viktigste fortrinn er ikke billig arbeidskraft, heldigvis, men billig kraft fra ren strøm. Og på nytt skal det bli vårt viktigste fortrinn de neste hundre åra, og ikke minst sørge for at vanlige folk, folk med lave inntekter og hva det skal være, kan gå vinteren trygt i møte og tørre å ha lyset på, tørre å ha varme i boligen sin uten å frykte at de havner i fattigdom. For et slikt Norge det vil vi ikke ha», sa stortingspolitikere Bjørnar Moxnes fra Rødt og høstet stor applaus fra de fremmøte. Rødt har gått inn for å innføre makspris på strøm på 35 øre kWt for både privatkunder og næring.

Mangfoldet på demonstrasjonen var stor og her fikk selv Sylvi Listhaug (Frp) honnør for deres forslag om å innføre en makspris på 50 øre, fjerne elavgiften og stoppe elektrifisering av sokkelen. Frp var ett av flere partier som gikk inn for å bygge de to siste omstridte utenlandskablene.

Derimot ble stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet møtt med pipekonsert da han i sitt innlegg forsøkte å trekke inn paralleller mellom krigen i Ukraina og strømkrisa. For de fremmøtte var vel vitende om at strømkrisa startet lenge før krigen brøt ut.

Under Stortingets behandling av strømkrisa samme dag la partiene fram til sammen 94 forsalg som de mener vil bidra til å løse strømkrisa.

Industriaksjonens krav til politikerne er å fylle opp vannmagasinene, regulere og stanse strømeksporten nå, topris-system på strøm ved å innføre makspris for industri, landbruk og husstander, nye forhandlinger om kablene til Tyskland og Storbritannia, ta politisk styring og si nei til markedstvang fra EU og ACER.

Foreninga var på plass med fana foran Stortinget.
Forrige artikkelAnaloge heisalarmer må oppdateres
Neste artikkelPraktisk informasjon om heiscupen