1. desember 2023

FORBUD MOT LYSRØR

I løpet av neste år blir det et forbud mot flere typer lysrør og sparepærer da disse inneholder svært skadelig kvikksølv. Det er en ustrakt bruk av lysrør i eldre heiser og i heissjakter.

Det er EU som har vedtatt å fase ut flere typer lysrør som er vanlige å bruke både hjemme og på arbeidsplasser. Forbudet innebærer ikke at lysrørene eller sparepærene som er i bruk må byttes ut innen 2023, og forhandlere som har importert disse får lov til å selge ut sine lagre. Men de kan ikke kjøpe inn nye etter at forbudet er tredd i kraft.

Det har lenge vært et forbud mot kvikksølv i en rekke elektriske og elektroniske produkter. Kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har imidlertid vært unntatt fra forbudet fordi det har manglet alternative lyskilder. Men i dag finnes det gode, kvikksølvfrie alternativer, blant annet LED-lysrør og LED-pærer. Ifølge enkelte produsenter kan noen armaturer lett modifiseres.

Forbudet omfatter disse lysrørtypene

T2-lysrør (utløper februar 2023)

T12-lysrør (utløper februar 2023)

Kompaktlysrør (CFL) (utløper februar 2023)

T5-lysrør (utløper august 2023)

T8-lysrør (utløper august 2023)

Kvikksølv er svært skadelig

Kvikksølv forekommer som flere kjemiske forbindelser, og alle er svært skadelige. Kvikksølv kan utgjøre en trussel for utviklingen til foster og barn, og kan gi alvorlig skade på flere organer og nervesystem.

Det tar lang tid for forbindelsene å brytes ned i både dyr og miljø, noe som gjør at kvikksølv konsentrerer seg oppover i næringskjeden.

Kvikksølv har en svært lang påvirkning på både miljø og helse. Det tilføres miljøet i Norge gjennom lokale utslipp og transporteres også hit langveisfra med luftstrømmer. Kvikksølv er en miljøgift som gir stor grunn til bekymring. EU anslår at utfasingen vil forhindre at nærmere 2000 kilo kvikksølv kommer ut på det europeiske markedet hvert år, skriver Miljødirektoratet.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X