29. januar 2023

MANGE ARBEIDSULYKKER – FÅ TILSYN 

2,440FølgereLik
988FølgereFølg
29AbonnenterAbonnér

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at det var ni arbeidsskadedødsfall innen bygg og anlegg i 2021. Fire av dødsulykkene skjedde under byggearbeid, mens fem av dødsfallene skjedde i forbindelse med anleggsarbeid.

Sju av de omkomne var norske statsborgere og to omkomne var utenlandske statsborgere. Alle de ni omkomne var menn. Totalt omkom 31 personer på jobb i 2021 som er oppgitt fordelt på næringer som transport og lagring (7), industri (6) og jordbruk (5). Bransjen for de fire andre omkomne er ikke oppgitt.

I 2021 ble det registrert 2978 skadetilfeller innen bygg og anlegg, og 13,9 prosent av disse var midlertidig ansatt. 

Sysselsetning

I forhold til sysselsettingen er utenlandske statsborgere overrepresentert på Arbeidstilsynets offisielle statistikk. Tall fra SSB viser at næringene totalt sett sysselsatt om lag 240 000 arbeidstagere mellom 20 og 66 år i 2021. Fordelt på 172 387 norske statsborgere bosatt i Norge, 46 715 arbeidstagere fra andre land bosatt i Norge og 18 965 arbeidstagere ikke registrert bosatt i Norge. I tillegg er det hvert år omtrent 15 000–18 500 registrerte sysselsatte totalt i aldersgruppene 15–19 år og 67–75 år.

Arbeidsskadedødsfall 2012-2021

I løpet av perioden 2012 til 2021 har det omkommet 79 arbeidstakere ansatt i næringen bygg og anlegg. Av disse var 25 utenlandske statsborgere.

22 av de 79 omkomne innen bygg og anlegg var ansatt hos en arbeidsgiver i en annen næring enn bygg og anlegg. Åtte av disse var ansatt i et bemanningsbyrå. Hele rapporten kan leses på www.arbeidstilsynet.no.

Flest fallulykker 

I tidsrommet 2019 til 2021 fikk Arbeidstilsynet varsel om totalt 716 fallulykker. 481 av ulykkene ble vurdert som ulykker med alvorlig skade, mens sju av fallulykkene var dødsulykker. Kun 60 prosent av ulykkene (282 ulykker) ble fulgt opp med tilsyn. Omtrent halvparten av disse tilsynene var med stedlige tilsyn, mens resten var dokumenttilsyn. 

Siste artikler

KONE KJØPER STARLIFT

I dag ble det kjent at Kone AS har kjøpt norskeide Starlift AS.

Ny faglig leder på OPPHEI

Opplæringskontoret for heisfaget har fått ny faglig leder. Tidligere heismontør Lars Selebø har tatt over etter at Geir Håvi gikk av med pensjon tidligere i år. Vi tok en tur opp til senteret på Karihaugen for en prat med Oppheis nyeste tilskudd.

LÆRLINGSAMLING 2022

Det var et rekordbra oppmøte på årets lærlingsamling som fant sted i Bergen den siste helgen i november. Det var et stort engasjement både faglig og politisk, noe som låter bra for fremtiden.

Medlem nummer 1000

92 år etter stiftelsen, nådde Heismontørenes Fagforening i høst endelig 1000 medlemmer!
X