30. november 2023

MANGE ARBEIDSULYKKER – FÅ TILSYN 

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at det var ni arbeidsskadedødsfall innen bygg og anlegg i 2021. Fire av dødsulykkene skjedde under byggearbeid, mens fem av dødsfallene skjedde i forbindelse med anleggsarbeid.

Sju av de omkomne var norske statsborgere og to omkomne var utenlandske statsborgere. Alle de ni omkomne var menn. Totalt omkom 31 personer på jobb i 2021 som er oppgitt fordelt på næringer som transport og lagring (7), industri (6) og jordbruk (5). Bransjen for de fire andre omkomne er ikke oppgitt.

I 2021 ble det registrert 2978 skadetilfeller innen bygg og anlegg, og 13,9 prosent av disse var midlertidig ansatt. 

Sysselsetning

I forhold til sysselsettingen er utenlandske statsborgere overrepresentert på Arbeidstilsynets offisielle statistikk. Tall fra SSB viser at næringene totalt sett sysselsatt om lag 240 000 arbeidstagere mellom 20 og 66 år i 2021. Fordelt på 172 387 norske statsborgere bosatt i Norge, 46 715 arbeidstagere fra andre land bosatt i Norge og 18 965 arbeidstagere ikke registrert bosatt i Norge. I tillegg er det hvert år omtrent 15 000–18 500 registrerte sysselsatte totalt i aldersgruppene 15–19 år og 67–75 år.

Arbeidsskadedødsfall 2012-2021

I løpet av perioden 2012 til 2021 har det omkommet 79 arbeidstakere ansatt i næringen bygg og anlegg. Av disse var 25 utenlandske statsborgere.

22 av de 79 omkomne innen bygg og anlegg var ansatt hos en arbeidsgiver i en annen næring enn bygg og anlegg. Åtte av disse var ansatt i et bemanningsbyrå. Hele rapporten kan leses på www.arbeidstilsynet.no.

Flest fallulykker 

I tidsrommet 2019 til 2021 fikk Arbeidstilsynet varsel om totalt 716 fallulykker. 481 av ulykkene ble vurdert som ulykker med alvorlig skade, mens sju av fallulykkene var dødsulykker. Kun 60 prosent av ulykkene (282 ulykker) ble fulgt opp med tilsyn. Omtrent halvparten av disse tilsynene var med stedlige tilsyn, mens resten var dokumenttilsyn. 

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X