14. april 2024

MANGE ARBEIDSULYKKER – FÅ TILSYN 

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at det var ni arbeidsskadedødsfall innen bygg og anlegg i 2021. Fire av dødsulykkene skjedde under byggearbeid, mens fem av dødsfallene skjedde i forbindelse med anleggsarbeid.

Sju av de omkomne var norske statsborgere og to omkomne var utenlandske statsborgere. Alle de ni omkomne var menn. Totalt omkom 31 personer på jobb i 2021 som er oppgitt fordelt på næringer som transport og lagring (7), industri (6) og jordbruk (5). Bransjen for de fire andre omkomne er ikke oppgitt.

I 2021 ble det registrert 2978 skadetilfeller innen bygg og anlegg, og 13,9 prosent av disse var midlertidig ansatt. 

Sysselsetning

I forhold til sysselsettingen er utenlandske statsborgere overrepresentert på Arbeidstilsynets offisielle statistikk. Tall fra SSB viser at næringene totalt sett sysselsatt om lag 240 000 arbeidstagere mellom 20 og 66 år i 2021. Fordelt på 172 387 norske statsborgere bosatt i Norge, 46 715 arbeidstagere fra andre land bosatt i Norge og 18 965 arbeidstagere ikke registrert bosatt i Norge. I tillegg er det hvert år omtrent 15 000–18 500 registrerte sysselsatte totalt i aldersgruppene 15–19 år og 67–75 år.

Arbeidsskadedødsfall 2012-2021

I løpet av perioden 2012 til 2021 har det omkommet 79 arbeidstakere ansatt i næringen bygg og anlegg. Av disse var 25 utenlandske statsborgere.

22 av de 79 omkomne innen bygg og anlegg var ansatt hos en arbeidsgiver i en annen næring enn bygg og anlegg. Åtte av disse var ansatt i et bemanningsbyrå. Hele rapporten kan leses på www.arbeidstilsynet.no.

Flest fallulykker 

I tidsrommet 2019 til 2021 fikk Arbeidstilsynet varsel om totalt 716 fallulykker. 481 av ulykkene ble vurdert som ulykker med alvorlig skade, mens sju av fallulykkene var dødsulykker. Kun 60 prosent av ulykkene (282 ulykker) ble fulgt opp med tilsyn. Omtrent halvparten av disse tilsynene var med stedlige tilsyn, mens resten var dokumenttilsyn. 

Siste artikler

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.

FEM OMKOM I ULYKKE MED BYGGEPLASSHEIS

Mandag den 11. desember omkom fem bygningsarbeidere da en byggeplassheis raste ned 20 meter på en byggeplass nord for Stockholm.

DE FLESTE ULYKKER MED RULLETRAPP SKYLDES FEIL BRUK

De aller fleste ulykkene med rulletrapper i Singapore i løpet av fjorårets ti første måneder, skjedde fordi folk ikke brukte dem riktig. Noe som kan være gjenkjennbart med norske forhold.

HEISMONTØR KLEMT I HJEL I SJAKTEN

Rett etter klokken tolv fredag den 29. desember ble politi, redningstjeneste og ambulanse varslet om en arbeidsulykke i en heissjakt syd i Stockholm.
2,500FølgereLik
1,060FølgereFølg
42AbonnenterAbonnér
X