23. september 2023

Den nye opplysningsorganisasjonen «Hva må gjøres?» avholder lanseringsmøte torsdag 9. februar

Organisasjonen er stiftet av aktivistene John Thomas Suhr, Harald Berntsen, Jon Langdal, Janne Lisesdatter Håkonsen, Kjell Bjørgeengen og Terje Skog, og har blant annet som formål å drive studier i Karl Marx sin kritikk av den politiske økonomi, og i arbeidernes erfaringer i kampen for sine klasseinteresser.

«I kampen for dagsinteressene og kampen for en sosialistisk revolusjon, er det nødvendig for arbeiderklassen å drive studier,» kan vi lese i organisasjonens invitasjon til lanseringsmøte. Her vil organisasjonens visjoner og formål presenteres for alle interesserte. Møtet avholdes i lokalene til Oslo-Akershus Handel og Kontor på Youngstorget.

«Vi vil øke arbeiderklassens bevissthet om sin egen rolle som det verdiskapende subjekt i produksjonen,» forteller Terje Skog oss. Han er en av stifterne av organisasjonen, og også tidligere leder i HMF. Organisasjonen mener en slik bevissthet vil styrke arbeidernes kampvilje, og ikke minst vil det kunne øke forståelsen av at arbeiderklassen må skape et samfunn fri for utbytting. Terje forteller videre at «formålet vil bli fremmet gjennom studier i politisk økonomi, med spesielt vekt på det som betegnes som arbeidsverditeorien – at det kun er arbeid som skaper verdier. Samt studier i arbeiderbevegelsens historie, og ikke minst gjennom møter og seminarer hvor arbeidere imellom utveksler kamperfaring.»

Konkret og umiddelbart vil organisasjonen gjennomføre kurs i grunnleggende innføring i Marx sin kritikk av den politiske økonomi. Terje forklarer: «Det vil si en framstilling av den styrende logikken i det kapitalistiske samfunn vi lever i. Dette gjør vi gjennom fem møter.»

Neste kurs er allerede i planleggingsfasen, og vil ta for seg klasser og grupper i det borgerlige samfunn. «Videre utvikler vi kurs om staten og dens klassekarakter, og et kurs om imperialismen,» avslutter Skog. Kursene vil i tillegg til å foregå med fysisk oppmøte, også kjøres via Zoom eller lignende plattformer for grupper som holder til utenfor Oslo.

Lanseringsmøtet avholdes torsdag 9. februar klokken 19.00 i lokalene til Oslo-Akershus Handel og Kontor i Youngstorget 2B. Inngangen er inne i Folketeaterpassasjen, mot Youngstorget, rett bak fiskebutikken, på høyre side i tredje etasje.

Vel møtt!

Siste artikler

BRUSSEL VIL HA OMKAMP!

Etter mange politiske streiker og fanemarkeringer vant fagbevegelsen gjennom med mange av sine krav da Stortinget endelig vedtok regjeringens forslag til innstramminger i innleieregelverket.

PRAKTISK INFORMASJON OM HEISCUP 2023 I RIGA

Det nærmer seg avspark for årets Heiscup! Her er alt du trenger å vite før avreise.

PÅMELDING TIL UKESKURS VED HBU I 2024 ER NÅ TILGJENGELIG

Det er noen måneder igjen før vi tipper inn på 2024. Men senteret er godt i gang med å forberede neste år. 

NASJONAL MARKERINGSDAG TIL FORSVAR FOR FASTE ANSETTELSER

Etter mange års kamp og flere politiske streiker vant fagbevegelsen frem med sitt krav om en innstramming i adgangen til innleid arbeidskraft fom 1. juli. Nå vil EUs overvåkningsorgan ESA overprøve regjeringas innleieforbud.
2,485FølgereLik
1,028FølgereFølg
35AbonnenterAbonnér
X