30. november 2023

KONFLIKT I ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS!

Fredag den 17. mars, klokka 08.00, gikk klubben i ASSA Abloy ut i konflikt etter flere år med lønnsnedslag til tross for store overskudd i selskapet.

Det er bedriften som har tvunget de ut i en dagtidsaksjon (temporeduksjon i henhold til Overenskomsten) etter at de ikke kom til enighet i lønnsoppgjøret for 2022, skriver Fellesforbundet avdeling 1.

Etter flere år med stadig dårligere kjøpekraft og betingelser, var det et reelt håp om å få et løft i fjorårets oppgjør etter flere år med store overskudd i selskapet. Slik skulle det imidlertid ikke gå, for da forhandlingene startet opp i oktober 2022, nektet arbeidsgiver klubben å forhandle på den lokale særavtalen. De hevdet at forhandlingsretten kun tilhørte satsene i lønnssystemet.

Klubben så ingen annen mulighet enn formelt å si opp særavtalen som var gjeldende, for å komme i posisjon til å kunne kreve et organisasjonsmessig møte etter Industrioverenskomstens bestemmelser. 

Særavtalen ble derfor sagt opp, det ble skrevet en uenighetsprotokoll og det ble krevd et slikt organisasjonsmessig møte. Forhandlingene kunne ikke fortsette før etter at møtet var avholdt, noe som tar tid å få avtalt tidspunkt for, men etter noen forsøk møttes Fellesforbundet og Virke den 3. mars.

Her var det enighet mellom organisasjonene om at forhandlingsretten på den lokale særavtalen tilligger de årlige lønnsforhandlingene slik klubben hevdet. Partene i bedriften ble derfor enige om å fortsette forhandlingene i håp om å komme i mål.

Etter seks dagers forhandlinger de siste par ukene, hvor det beste tilbudet fra arbeidsgiver var et lite kronetillegg, men når bedriften samtidig hevder at særavtalen ikke lenger gjelder fordi den ble sagt opp i oktober, at alle tilleggene som ligger i avtalen derfor bortfaller og de samtidig nekter å forhandle på den på nytt før lønnsoppgjøret i 2023, var tilbudet de hadde fått i realiteten en solid lønnsnedgang! 

Klubben fant seg ikke i mer motvilje og trenering av fjorårets forhandlinger og bruddet var derfor et faktum. 70 serviceteknikere og montører ansatt i Assa Abloy over hele Norge vedtok i medlemsmøtet torsdag kveld, mot 4 stemmer, å gå til temporeduksjon fra og med fredag den 17. mars. Dette innebærer at de kun skal jobbe med 45 % innsats, samtidig som lønnen reduseres tilsvarende.

Organisasjonsgraden i ASSA Abloy har vært forholdsvis høy, men det fantes en liten håndfull ansatte som ikke var medlemmer i forbundet. Etter at resultatet fra forhandlingene ble gjort kjent, har nær sagt alle sammen meldt seg inn, slik at nær 100 % av de ansatte nå er medlemmer i Fellesforbundet.

Fellesforbundet Avdeling 1 har bistått forhandlingsutvalget i klubben med praktisk hjelp og lån av møterom og fasiliteter. Her er det blitt jobbet mange lange kvelder de siste par ukene, som her når de hadde informasjonsmøte på Teams for medlemmer over hele landet og alle fikk avgi sin stemme om å gå til temporeduksjon eller ikke.

Teksten over er skrevet av Fellesforbundet avdeling 1, som ber om støtte til klubben i ASSA ABLOY Entrance Systems, i deres kamp mot en bemerkelsesverdig vanskelig arbeidsgiver! 

En kamp som skal vinnes!

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X