20. april 2024

TILTAKENE MOT KVARTSSTØV

Under fjorårets tarifforhandlinger ble partene enige om tiltak for å begrense eksponeringen av helsefarlig kvartsstøv. Men hvor langt har bedriftene kommet for å etterleve dette og hvilke tiltak er blitt iverksatt?

Det var etter en erfaringsutveksling mellom HMF og fagforeningen til de amerikanske heismontørene i 2019, vi først ble gjort oppmerksom på det helsefarlige kvartsstøvet. Siden har vernetjenesten i klubbene og foreningen hatt kvartsstøv på dagsorden.

I henhold til Arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver kartlegge farer og iverksette tiltak for å forebygge skader og sykdommer i arbeidet. Det er derfor nødvendig at bedriftene foretar målinger for å kartlegge om de ansatte eksponeres for helsefarlig kvartsstøv, slik at de kan få iverksatt nødvendige tiltak.

Flere runder med målinger

Hovedverneombudene i både Kone og Schindler kan fortelle at bedriftene til nå har gjennomført to runder med målinger. 

Kristoffer Hollås, hovedverneombud i Schindler, kan fortelle at de gjennom to runder har gjennomført til sammen ti målinger av fem montører på tre anlegg i samarbeid med SINTEF og bedriftshelsetjenesten. Resultatene viser at eksponeringen må ned, noe partene er langt på vei enige i.

«Etter god informasjon om farene rundt kvarts tidlig i 2021 så fikk vi på plass vår første test i Lillestrøm på høsten i 2021. Denne testen blei utført uten noen form for tiltaksutstyr, noe som resulterte i at vi straks begynte å kjøpe inn klasse H støvsugere etter råd og konklusjon fra vår bedriftshelsetjeneste», kan Thomas Bjørnerud, hovedverneombud i Kone fortelle.

Året etter gjennomførte vernetjenesten i Kone nye målinger i Bergen. «Byen ble valgt ut da de generelt har det meste på stell når det gjelder HMS», forteller han og legger til at denne gangen ble testen gjennomført med tiltaksutstyr som støvsuger klasse H på plassen.

«Testen viste oss at vi vernet oss selv veldig bra, men testen feilet mot sekundær eksponering fra andre arbeidsgrupper. Så her må vi på banen og øke fokuset og informasjonen ut til byggherrer og andre arbeidsgrupper. Vi tar det også med oss inn til forbundet vårt for å løfte det der. Samt at vi har ett ansvar selv når vi er på en byggeplass. Vil du ikke selv stanse arbeidet, så ta kontakt med verneombudet ditt», sier Thomas som for øvrig også er HMS-ansvarlig i foreninga. Han oppfordrer alle som har spørsmål om å ta kontakt.

Foto: Kirkenær.

Hvilke tiltak er blitt iverksatt?

I Kone bestilles det nå kun støvsugere i klasse H til alle som skal borre i betong, sier Thomas. Et annet tiltak er at det er kommet en ny montasjeinstruks som tilsier at det skal benyttes boltepistol ved montering av for eksempel kanaler.

TKE har enda ikke startet opp med egne målinger slik som i Kone og Schindler, kan hovedverneombud Odd Jacobsen i TKE fortelle. Men han legger til at dette står høyt opp på dagsorden i arbeidsmiljøutvalget, og at de allerede har innført noen tiltak ved å teste ut noen støvsugere i klasse H.

«Den første modellen vi kjøpte inn fikk vi en del klager på, på grunn av blant annet for små støvsugerposer. Den siste som vi bruker nå er Nilfisk 26 H, den har større støvsugerposer samtidig som støvsugeren er litt mindre», forteller det engasjerte hovedverneombudet i TKE. 

«Det er gitt ut instrukser på at alle som skal arbeide i områder med betongstøv, skal ta med og bruke støvmaske av typen FFP3», forteller Odd som legger til at de gamle støvsugerne benyttes frem til de fases ut etter hvert som det kjøpes inn nye støvsugere i klasse H.

Ifølge Kristoffer Hollås har ikke Schindler gått til anskaffelse av støvsugere i klasse H ennå. «Vernetjenesten jobber iherdig med å få innført støvsugere i klasse H», sier han og legger til at bedriften er for treg. Bruken av boltepistol har ikke økt mer enn tidligere, men Kristoffer kan fortelle at det er et økt fokus ute blant verneombudene med informasjon ut til montørene.

Foto: Redaksjonen/HMF.

Ankerskinner

Da redaksjonen tok opp bruken av ankerskinner i 2020, svarte leder av HMS og Entreprenørskolen, Samina Siddique, på vegne av Byggenæringens Landsforening (BNL) at kostnadsøkningen ved innstøping av ankerskinner var marginale. Et tiltak som ville redusert eksponering av både kvarts og vibrasjon.

Selv om det ifølge Overenskomsten skal legges til rette for montasje med ankerskinner eller tilsvarende løsning der hvor det er mulig, så har ingen av de tre hovedverneombudene som redaksjonen har snakket med foreløpig sett noen økning i bruken av ankerskinner.

Thomas Bjørnerud kan fortelle at Kone skal ha ergonomi og vibrasjons måling i slutten av mars på deres største heiser, og på de mindre heistypene i slutten av april. 

«Vi håper resultatet fra disse hjelper oss enda ett steg nærmere at ankerskinner blir en standard. Men dette må vi løfte hos oss selv, men også hos HLF», sier Bjørnerud.

«TKE-konsernet er nå blitt kjent med støvproblematikken, og vi har sagt at vi ønsker oss en bestrebelse på å prosjektere nyanlegg med halfenskinner istedenfor å måtte bore i betong», forteller Odd.

Sekundær eksponering

Selv om vi gjør alle tenkelige tiltak i sjakten for å minimalisere eksponeringen for kvartsstøv, så hjelper det lite hvis de andre yrkesgruppene på byggeplassen ikke følger opp med tilsvarende tiltak.

Ifølge avtalen som ble undertegnet i mai i fjor, så heter det at partene vil bestrebe seg og løfte problemstillingen omkring kvartsstøv til sine respektive hovedorganisasjoner.

«Vi jobber med å øke fokuset på dette problemet i HMS-utvalget til Heismontørenes Fagforening, slik jeg har beskrevet i tidligere nummer av Heismontøren. Nå jobber vi med å utarbeide en slags flyer til å ha med rundt med byggpatruljen. Vi må heve fokuset i forbundene og hos andre arbeidsgrupper. Fokuset på rene bygg og bedre brakker vil også hjelpe mot sekundær eksponering utenfor byggeplassen. Ikke ta med denne dritten hjem til familien», avslutter Thomas Bjørnerud.

«Fra HLF sin side har vi undersøkt hvordan Nelfo har jobbet med denne problematikken, da arbeide som elektriker har mye av de samme utfordringene som heis. Nelfo har brukt undersøkelser fra STAMI og anbefalt sine medlemmer å bruke sin bedriftshelsetjeneste til å undersøke sin spesifikke arbeidssituasjon, for kartlegging og valg av tiltak for beskyttelse», sier Ben Gjerland, daglig leder i HLF, til redaksjonen. 

«HLF har også undersøkt med Byggenæringen Landsforening med blant annet Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) som er en stor part i byggenæringen. De har stort fokus på blant annet støv som en stor utfordring for bransjen og har holdt egen digital «Støvdag» for sine medlemmer den 8. juni 2022. IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet», fortsetter Ben og legger til at gjennom dette programmet er blant annet støv et av temaene som trekkes frem.

Ben forteller videre at HLF gjennom NHO organisasjonene BNL og EBA vil undersøke mer rundt mulighetene for reduksjon av byggstøv og gi innspill for de mulighetene som er viktig for vår bransje. Dette er et pågående arbeide som kan videreutvikle seg. BNL og EBA kan da eventuelt deretter komme med råd til sine medlemsbedrifter og bidra til økt forståelse og bruk av for eksempel ankerskinner, slik at forekomst av støv kan bli mindre.

Nå blir Henry pensjonert.

Fra § 13 i Overenskomsten for heisfaget

Partene er enige om at bedriftene skal ha særskilt oppmerksomhet på å beskytte arbeidstakere mot kvartsstøv ved arbeid på heis. Å minimalisere eksponeringen for kvartsstøv oppnås best ved å holde boring i betong til et absolutt minimumsnivå.

Der hvor det er mulighet skal bedriftene legge til rette for at ankerskinner eller tilsvarende løsninger.

Bedriften forplikter seg til å holde montøren med hensiktsmessig verneutstyr og verktøy ved boring. Slikt utstyr og verktøy kan være drill med støvsuger, støvsuger med dobbelt filter for eksempel klasse (H), maske (FP3) eller tilsvarende boltepistol.

Partene vil bestrebe seg og løfte problemstilling omkring kvartsstøv til sine respektive hovedorganisasjoner.

Siste artikler

Jentene i bransjen samles på kvinnedagen

Vi var så heldige å få en invitasjon til Heisjentenes samling på kvinnedagen 8. mars. Jentene i bransjen samles for å ta opp viktige saker, snakke om problematikk i bransjen og for å delta i 8. mars-toget. Elleve medlemmer møtte opp til samlingen som gikk over to dager. På programmet gikk faglig og sosialt innhold hånd i hånd.

PARKERING ÅRSMØTE

Det er ordnet med flere parkeringsplasser for medlemmer som deltar på årsmøte i foreningen på foreningskontoret i Østre Aker vei 24, Oslo.

VIL HA NYE HELSEKRAV INN I HEISOVERENSKOMSTEN

Under tarifforhandlingene i 2022 ble det enighet om tiltak for å begrense eksponeringen av helsefarlig kvartsstøv ved arbeid i heissjakten. Nå krever foreningen ytterligere tiltak for å stanse eksponeringen.

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.
2,499FølgereLik
1,058FølgereFølg
43AbonnenterAbonnér
X