1. desember 2023

Streiken i LO er over

– Et historisk godt resultat. Det viser nytten av samhold. Dette er en streik LO-medlemmene kan være stolt av, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO og NHO kom til enighet etter fire dager med streik. En streik som i stor grad har handlet å øke kjøpekraften og gi mer til de lavtlønte. 

Alle LO-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

I to år har levekostnadene økt mer enn lønnsveksten for flertallet av arbeidstakerne. LOs mål har vært å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapingen. Det bidrar dette resultatet til. 

– Vi vet at noen av våre medlemmer enten ikke har lokal forhandlingsrett eller har problemer med å få gjennomslag i lokale forhandlinger. Derfor har disse fått noe mer i dette lønnsoppgjøret, sier LO-lederen til LO.no.

Hun legger til at LO og NHO er enige om å begynne et arbeid som ser på problematikken rundt lavlønn, lokale forhandlinger og bonusutbetalinger frem mot det neste mellomoppgjøret om to år.  

Det har vært en kraftig påminnelse også til arbeidsgiverne om at LO ikke ønsker en utvikling der stadig mer av lønnsøkningen gis i bonuser til enkeltgrupper, mens de som tjener minst ikke får uttelling i lokale forhandlinger. 

LO-lederen viser til at de tariffavtalene som har lavest lønn, ofte er de som står svakt i lokale forhandlinger. Det er viktig å løfte disse gruppene i de sentrale lønnsoppgjørene.

Les mer her.

Dette er resultatet av oppgjøret:

  1. Generelt tillegg: 7,50 kroner per time, det vil si: 14 625 kroner i året.
  2. Lavlønnstillegg: 3 kroner per time, det vil si: 5850 kroner i året.
  3. Lavlønnstillegg for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett: 4 kroner per time, det vil si: 7800 kroner i året.
  4. Tillegg til overenskomster uten lokal forhandlingsrett og lavere lønn enn industriarbeideren: 1 krone i tillegg.

Oppgjøret omfatter rundt 185 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn: 544 700 kroner (gjennomsnitt i 2022). Ramme for oppgjøret: 5,2% (overheng: 1,4%, tarifftillegg: 2,1%, glidning: 1,7%).

Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg på kroner 3,00 per time – totalt 10,50 kroner per time.

55Bokbindere
56Trykkerier og grafiske bedrifter  
57Bølgepapp, – kartonasjefabrikker m fl
70Butikkoverenskomsten-HK             
79Riksavtalen – Hotell og Restaurant    
131Egg- og Fjærfekjøttindustrien        
133Baker- og konditoroverenskomsten
293Landforpleiningsavtalen     
329Glass og Keramisk Industri        
333Skianlegg
345Overenskomsten for bilutleie    
370Naturbruksoverenskomsten
377Transportselskaper i Norge-LO    
390Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten
441Serigrafioverenskomsten
477Miljøbedrifter i Norge-LO           
487AIB-overenskomsten  
521Dyrepleiere og klinikkassistenter  
525Jordbruk og Gartneri  
590Barnehageoverenskomsten

Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg til det som fremkommer av punkt 1 på kroner 1,00 – totalt 8,50 per time.

501Bussbransjeavtale-LO

Overenskomster nevnt nedenfor skal ha et ytterligere tillegg til det som framkommer av punkt 1 og 2 på kroner 1,00 – totalt 11,50 per time.

10Renholdsoverenskomsten
14Vekteroverenskomsten
105Vaskerier og Renserier
296Industrioverenskomsten LO – Teko
415Fritids- og aktivitetsavtale    

Tilleggene gis med virkning fra 22. april 2023.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X