30. september 2023

LILO DIGITAL LOGGBOK KOMMER HØSTEN 2023

Norsk Heiskontroll, morselskapet til Heiskontrollen og VinderTec, har utviklet Lilo Digital Loggbok for løfteinnretninger. Lilo står for løfteinnretningslogg.

Målet er å etablere en uavhengig bransjeløsning som standardiserer hvordan lovpålagte aktiviteter blir logget på en enkel måte for ettertiden. Norsk Heiskontroll mener at sikkerheten til løfteinnretninger øker ved å samle alle loggføringer i en digital loggbok. Lilo skal dermed tjene som et nyttig hjelpemiddel for heiseiere, og alle i heisbransjen.

Norsk Heiskontroll har fått hjelp fra bransjen til å kartlegge behovene for å digitalisere loggboken. Vi har orientert Heismontørenes Fagforening om prosjektet underveis og fått aksept for måten dette kan gjøres på.

Dagens loggbøker er på papir og ligger i maskinrommet/skapet til løfteinnretningen som kun fagfolk har tilgang til med egne nøkler. Den digitale loggboken skal være tilgjengelig for loggføring på samme sted, via en QR-kode som er klistret opp i maskinrom/maskinskap.

Lilo Digital Loggbok vil selges til heiseiere som er ansvarlig for innholdet. Heiseier kan gi tilgang til alle sine samarbeidspartnere som i henhold til loven skal loggføre sitt besøk i loggboken.

Med Lilo Digital Loggbok vil dokumentasjonen på løfteinnretningen være uavhengig av ettersynsfirma og sikkerhetskontrollorgan. Loggen vil inneholde lesbar informasjon på en oversiktlig måte.

Før sommeren blir den digitale løsningen testet ut sammen med utvalgte heiseiere. Det betyr at noen servicefirmaer og deres montører er invitert til å delta i testingen.

Direktoratet for Byggekvalitet

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis
§ 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelserEier av løfteinnretning har ansvar for sikker drift og må dokumentere regelmessig vedlikehold, ettersyn, utførte reparasjoner og sikkerhetskontroll og har også ansvar for at det føres loggbok. 


Loggboken må inneholde informasjon om utførte reparasjoner og endringer, ulykker, sikkerhetskontroller osv. Denne informasjonen må dokumenteres i loggboken som skal være lett tilgjengelig. Loggbok kan være elektronisk
.

Norsk Heiskontroll
Norsk Heiskontrollhttp://www.nhk.no
NHK er opptatt av sikkerhet og trygghet for eiere av løfteinnretninger og arbeidsutstyr.

Siste artikler

VELKOMMEN TIL BURSDAGSFEIRING

I disse dager er det 25 år siden Stiftelsen OPPHEI, som er et landsdekkende opplæringskontor for heisfaget, ble opprettet. Nå inviterer de til stor feiring!

VINNER AV ÅRETS HEISCUP

Det var knyttet stor spenning rundt hvem som skulle gå seirende ut av årets heiscup i den latviske hovedstaden. Mange lag var på forhånd utpekt som favoritter, deriblant Koneklubben som vant fjorårets heiscup i Malaga.

BRUSSEL VIL HA OMKAMP!

Etter mange politiske streiker og fanemarkeringer vant fagbevegelsen gjennom med mange av sine krav da Stortinget endelig vedtok regjeringens forslag til innstramminger i innleieregelverket.

PRAKTISK INFORMASJON OM HEISCUP 2023 I RIGA

Det nærmer seg avspark for årets Heiscup! Her er alt du trenger å vite før avreise.
2,486FølgereLik
1,036FølgereFølg
35AbonnenterAbonnér
X