22. juni 2024

LILO DIGITAL LOGGBOK KOMMER HØSTEN 2023

Norsk Heiskontroll, morselskapet til Heiskontrollen og VinderTec, har utviklet Lilo Digital Loggbok for løfteinnretninger. Lilo står for løfteinnretningslogg.

Målet er å etablere en uavhengig bransjeløsning som standardiserer hvordan lovpålagte aktiviteter blir logget på en enkel måte for ettertiden. Norsk Heiskontroll mener at sikkerheten til løfteinnretninger øker ved å samle alle loggføringer i en digital loggbok. Lilo skal dermed tjene som et nyttig hjelpemiddel for heiseiere, og alle i heisbransjen.

Norsk Heiskontroll har fått hjelp fra bransjen til å kartlegge behovene for å digitalisere loggboken. Vi har orientert Heismontørenes Fagforening om prosjektet underveis og fått aksept for måten dette kan gjøres på.

Dagens loggbøker er på papir og ligger i maskinrommet/skapet til løfteinnretningen som kun fagfolk har tilgang til med egne nøkler. Den digitale loggboken skal være tilgjengelig for loggføring på samme sted, via en QR-kode som er klistret opp i maskinrom/maskinskap.

Lilo Digital Loggbok vil selges til heiseiere som er ansvarlig for innholdet. Heiseier kan gi tilgang til alle sine samarbeidspartnere som i henhold til loven skal loggføre sitt besøk i loggboken.

Med Lilo Digital Loggbok vil dokumentasjonen på løfteinnretningen være uavhengig av ettersynsfirma og sikkerhetskontrollorgan. Loggen vil inneholde lesbar informasjon på en oversiktlig måte.

Før sommeren blir den digitale løsningen testet ut sammen med utvalgte heiseiere. Det betyr at noen servicefirmaer og deres montører er invitert til å delta i testingen.

Direktoratet for Byggekvalitet

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis
§ 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelserEier av løfteinnretning har ansvar for sikker drift og må dokumentere regelmessig vedlikehold, ettersyn, utførte reparasjoner og sikkerhetskontroll og har også ansvar for at det føres loggbok. 


Loggboken må inneholde informasjon om utførte reparasjoner og endringer, ulykker, sikkerhetskontroller osv. Denne informasjonen må dokumenteres i loggboken som skal være lett tilgjengelig. Loggbok kan være elektronisk
.

Norsk Heiskontroll
Norsk Heiskontrollhttp://www.nhk.no
NHK er opptatt av sikkerhet og trygghet for eiere av løfteinnretninger og arbeidsutstyr.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X