15. juni 2024

BENYTT DEG AV STEMMERETTEN

11. september 2023 er det lokalvalg i Norge, og vi må, hver for oss, finne ut hvilke politikere som har de beste løsningene for våre lokalsamfunn. Skal du stemme ved årets lokalvalg?

Når det er stortingsvalg er det som regel de store spørsmålene om hvilken ideologisk retning landet skal ta de neste fire årene som står i fokus, mens lokalvalget oftere handler om de mer hverdagslige utfordringene du og jeg møter i våre respektive nærmiljøer. Det gjør kanskje lokalvalget enda viktigere for mange – likevel er valgdeltakelsen stort sett alltid lavere ved lokalvalg enn ved stortingsvalg.

Det er synd og skam, noe også ChatGPT var helt enig i, og da vi spurte hvorfor det er viktig å stemme i lokalvalg i Norge, kom ChatGPT frem til følgende fem punkter:

  • Lokal påvirkning: Lokalvalg gir deg muligheten til å påvirke beslutninger som direkte påvirker ditt nærmiljø, som skole- og barnehagetilbud, vei- og infrastrukturutvikling, helse- og omsorgstjenester, kulturtilbud og miljøspørsmål. Gjennom å stemme kan du være med på å forme utviklingen av din kommune eller bydel.
  • Demokratisk deltakelse: Lokalvalg er en viktig arena for demokratisk deltakelse. Ved å stemme gir du uttrykk for dine verdier og preferanser, og bidrar til å velge representanter som best kan ivareta dine interesser. Din stemme er en del av den demokratiske prosessen og en måte å sikre at din stemme blir hørt.
  • Innflytelse på politikken: Ved å delta i lokalvalg bidrar du til å forme den politiske agendaen på lokalt nivå. Politikerne som blir valgt gjennom lokalvalg vil ta beslutninger og utforme politikk som påvirker din hverdag og ditt lokalmiljø. Ved å stemme kan du bidra til å velge representanter som deler dine synspunkter og verdier.
  • Bevare rettigheter og velferd: Lokale myndigheter har ansvar for å ivareta viktige velferdstjenester og sikre grunnleggende rettigheter. Gjennom å stemme kan du være med på å påvirke hvilke politikere og partier som får ansvar for å forvalte disse tjenestene. Dette kan ha stor innvirkning på kvaliteten og tilgjengeligheten til viktige offentlige tjenester i ditt lokalsamfunn.
  • Styrke lokaldemokratiet: Lokalvalg er en viktig del av det norske demokratiet og bidrar til å styrke lokaldemokratiet. Ved å delta i valgprosessen viser du din støtte til demokratiske prinsipper og verdier. Samtidig oppmuntrer du andre til å delta, noe som bidrar til å skape et sterkt og inkluderende demokratisk samfunn.

Hør, hør, ChatGPT! Det er med andre ord lokalpolitikerne som styrer, steller og delvis bestemmer over ditt lokalsamfunns tjenester – de små tingene som til sammen utgjør store deler av hverdagen din. Og nettopp derfor bør det angå deg hvem som blir valgt til å gjøre den jobben.

Høyre/venstre

Tradisjonelt sett har vi en høyre-venstre-akse i norsk politikk. Grovt sett kan vi si at den konservative høyresiden ofte snakker om frihet for enkeltindivider og vern av tradisjoner, mens den sosialistiske venstresiden fremhever fellesskap og kollektivt ansvar. Høyresiden syns alt helst skal eies av det private, og markedsøkonomien bør flyte fritt med så lite innblanding fra det offentlige som overhodet mulig, mens venstresiden gjerne vil ha mer statlig styring av økonomien, og et mer regulert næringsliv.

Høyresiden i Norge i dag består av partiene Høyre og Fremskrittspartiet, mens venstresidens politikk er det Rødt og Sosialistisk Venstreparti som representerer. Noen mener også at Arbeiderpartiet hører til under venstresiden, men ser man på den faktiske politikken de har stått for de siste ti eller tjue årene, er det nok tryggere å plassere dem på høyresiden. I tillegg har vi noen partier som svinger litt i begge retninger; Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. På utsiden av hele høyre-venstre-aksen, finner vi Miljøpartiet De Grønne, som selv erklærer seg som blokkuavhengige, selv om de i de aller fleste saker nok trygt kan plasseres til venstre. 

Partisystemet i lokalvalg i Norge er videre enda mer mangfoldig, og lokale saker spiller ofte en viktig rolle. Selv om de nasjonale politiske partiene også er aktive på lokalt nivå, kan lokalvalg preges av uavhengige lister og lokale partier (som for eksempel de mange anti-bompengepartiene ved forrige lokalvalg). Dette gir oss som skal stemme et bredt spekter av alternativer å velge mellom, og muligheten til å støtte kandidater og partier som er nært knyttet til våre spesifikke lokale utfordringer og interesser.

Lokalpolitikk i praksis

Men hvor mye skiller egentlig venstre- og høyresiden seg i praktisk lokalpolitikk? Det er jo ikke gitt at et lokallag fra Høyre i en liten øykommune, vil gjennomføre nøyaktig samme politikk som Høyres lokallag i Oslo. I norsk lokalpolitikk kan dessuten partiene også samarbeide på tvers av tradisjonelle skillelinjer for å danne flertallskonstellasjoner i kommunestyrer og fylkesting. Hvilket parti du bør stemme på, skal ikke vi i Heismontøren legge oss oppi – det må du finne ut av helt på egenhånd. 

Les gjennom partienes programmer og se hvilke saker og løsninger de legger vekt på. Finn ut om deres verdier og politikk samsvarer med dine egne. Vurder kandidatene i ditt område og deres bakgrunn, erfaring og engasjement. Finn ut om de har arbeidet for saker du bryr deg om eller om de har gode ideer for å forbedre lokalsamfunnet. Følg med på lokale valgdebatter eller møter der kandidatene presenterer seg selv og diskuterer viktige spørsmål. Snakk med kolleger, venner og familie om lokalpolitikk og valget. Hør på deres synspunkter og argumenter, og del dine egne tanker. Diskusjoner kan bidra til å utvide perspektivet ditt og gi deg ny innsikt. Les nyheter og analyser om lokale saker og politikk. Hold deg oppdatert på hva som skjer i ditt lokalsamfunn og hvilke utfordringer som står på spill. Og følg med på heis.no! 

Godt valg!

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X