30. november 2023

DIGITAL LOGGBOK KLAR FOR LANSERING

Norsk Heiskontroll gjør seg klar for å lansere Lilo - digital loggbok for bransjen siste halvår 2023. Lilo står for løfteinnretningslogg og utviklingen av digital loggbok er et ledd i NHKs sitt arbeid med å sikre trygge heiser i Norge

Tjenesten tar utgangspunkt i kravet til Loggbok som ligger i TEK17 kapittel 16, der det står at eier av løfteinnretningen har ansvar for sikker drift og må dokumentere vedlikehold, ettersyn og sikkerhetskontroller i loggbok. Loggboken kan være digital.

Norsk Heiskontroll har som uavhengig kontrollorgan et mål om å involvere alle aktørene i bransjen til å være omforent om en felles digital loggbok slik at dagens papirloggbøker kan digitaliseres for å gjøre det lettere for eier av løfteinnretninger å følge opp sitt sikkerhetsansvar. Det vil sikre eieren tilgang til en varig dokumentasjon med et lesbart og forståelig innhold.

Brukerne og de som dokumenterer aktivitet i loggboken vil være eierens egen driftsavdeling og autorisert tredjepart som er kontrollorgan, de ulike servicefirma og eventuelt vaktselskap.

Lilo – digital loggbok versjon 1 er en digitalisering av eksisterende papirloggbok. Den digitale versjonen av loggboken gir en bedre oversikt over tidligere hendelser på løfteinnretningen både for driftsavdelingen til eier og brukere av loggboken.

Fra mai til september i år har NHK samarbeidet med noen eiere av løfteinnretninger for å teste ut om tjenesten fungerer hensiktsmessig. Sammen med eiers servicepartner har vi testet loggføring av aktivitet på flere anlegg. 

Hensikten med testkunder er å få tilbakemelding på at:

  • Tjenesten fungerer teknisk.
  • Appen er brukervennlig og nyttig for drift, montør og kontrollør.

-Loggføringen tar ikke lengre tid enn i dag.

-Gir god oversikt over historisk loggføringer.

-Hjelpetekstene er nyttig ved loggføring av ulike aktiviteter.

  • Loggen er oversiktlig for eierens driftsavdeling.

-Gir tilgang til loggboken uten å fysisk være på heistak/maskinrom/skap.

Tilbakemeldinger underveis og i etterkant av testprosjektene har medført justering i tjenesten og innspill til fremtidige utvikling. Leder for teknisk driftsavdeling hos en testkunde med flere anlegg sier; «Vi ønsker digital loggbok pga. bærekraft, virksomhetens digitaliseringsstrategi og effektivisering av arbeidsoppgaver i driftsavdelingen».

Norsk Heiskontroll har fått god hjelp fra bransjen til å utvikle tjenesten som skal brukes av alle involverte. Vi fortsetter det gode samarbeidet med Heismontørenes Fagforening og vil sørge for informasjon til de ulike klubbene i tiden som kommer.

Lilo – digital loggbok tilbys som et årlig abonnement til eiere av heiser, løfteinnretninger og rulletrapp/rullebånd.  Den vil selges og markedsføres på: lilo.nhk.no.

Scann QR-koden
Registrer aktiviteten med tekst og evt bilder.
Oversikt over innholdet i loggboka.
Norsk Heiskontroll
Norsk Heiskontrollhttp://www.nhk.no
NHK er opptatt av sikkerhet og trygghet for eiere av løfteinnretninger og arbeidsutstyr.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X