22. juni 2024

OPPRETTELSEN AV OPPHEI 

For å markere at det var 25 år siden stiftelsen Opphei ble opprettet, ble hele bransjen invitert til bursdagsfeiring og åpent hus på Karihaugen fredag den 13. oktober.

Det var mange som hadde funnet turen innom Opphei denne fredagen for å feire jubilanten med pølser, kake, tale og alt som hører en bursdagsfeiring til. Det gode oppmøtet understreker bare Opphei sin betydning for heisbransjen, for en stor andel av dagens montører fikk lagt fundamentet for sin heistekniske bakgrunn nettopp her. Men hvordan startet det hele?

For å finne ut av dette tok vi en prat med Kari-Anne Bye Aarup (Instruktør), Lars Aleksander Selebø (Faglig leder) og Geir Håvi. Sistnevnte er nå pensjonist, men har i en årrekke vært leder ved Opphei.

Her får vi vite at bakgrunnen for opprettelsen var Reform-94 hvor det ble stilt krav til teoriundervisning for å forberede lærlingene på VK2-eksamen som det het den gangen. På denne tiden var det kun Kone og Schindler som kunne ha kapasitet til å gjennomføre noe tilsvarende internt i bedriften.

Dermed ble stiftelsen Opphei opprettet den 14. oktober i 1998 som et landsdekkende opplæringskontor for heisfaget. Kari-Anne var Oppheis første instruktør, og senere faglig leder, godt hjulpet av noen andre engasjerte heismontører. Noe som kom godt med, for allerede det første året var det to klasser ved Opphei.

Oppheis medlemsbedrifter som består av TKE, Schindler, Otis, Kone, Orona, Uniheis, Motum og Heisgruppenhar om lag 85 til 90 prosent av heismarkedet i Norge. I tillegg er Heismontørens Fagforening medlem, samt at de har en plass i styret.

Kjente fjes fra TKE feiret jubilanten. 

Hva gjør Opphei?

Hovedoppgaven til Opphei er som tidligere – å gjennomføre teoriundervisning etter læreplanen i heismontørfaget, og følge opp at lærlingene arbeider etter samme plan i bedriften. Opphei forsøker å delta på alle lærlingssamtaler ute i bedriftene som skal gjennomføres hvert halvår, og årlig arrangerer de en konferanse for faglige ledere i heisbedriftene slik at de kan holde seg oppdatert. Tema i år blir fagfornyelse og den nye opplæringsplanen, kan de røpe.

Dette er bare noen av de mange oppgavene til opplæringskontoret for heisfaget, og for dette finansieres de med et tilskudd fra fylkeskommunene på cirka kroner 5500 per læring i måneden.

Bård Navrud (t.v.) var lærling i Opphei sitt første kull i 1998, nå er han varamedlem i styret til Opphei. Steinar Andresen (t.h. for Bård) i prat med Odd Arne Erikstad. I Bakgrunnen ser vi også mange andre kjente fjes fra heisbransjen.

Fakta om lærekontrakter

En lærekontrakt signeres av fylkeskommunen, bedriften, Opphei og av lærlingen selv. Opphei har tegnet 498 lærekontrakter siden starten i 1998. Per. i dag er det 102 aktive lærekontrakter, hvorav 54 av de ble tegnet i 2023. 

Instruktører ved Opphei i 2023

Lars Aleksander Selebø, Kari-Anne Bye Aarup, Martin Granseth, Emil Bariås, Håvard Hanslien, Odd Arne Erikstad, Kim Roger Simble, Frode Magnussen, Jan Thore Lygren, Steinar Gærup. I tillegg er Kevin Berntsen og Geir Jacobsen på vei inn.

Styret i Opphei

Styreleder: Glenn Selvik (Orona), Styremedlemmer: Jan Petter Riis (TKE), Magne Bauge (Schindler), Terje Gundersen (Kone), John Walderhaug (Schindler), Rune Larsen (HMF), Bård Navrud (vara HMF).

Montører fra Orona og Schindler holder praten i gang. Håvard Hanslien (bak t.v.) er instruktør ved Opphei. Lars Erik Mørch (foran t.v.) er lærlingansvarlig i foreningen. Foto: Tor Sperstad.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X