17. april 2024

HVA SKJER: POLITISK STREIK 14. MARS

Styret i Heismontørenes Fagforening har vedtatt en oppfordring til samtlige tilknyttede klubber om å gå til politisk streik fra klokka 13.00 den 14. mars.

Regjeringen ønsker å forverre pensjonsvilkårene våre. I dag er det mulig å gå av med pensjon når man fyller 62 år. Denne aldergrensen ønsker regjeringen å heve gradvis for alle som er født i 1964 eller senere. 

«Det betyr at vi skal tvinges til å jobbe lenger før det er mulig å gå av med pensjon. Vi og LO har siden 80 tallet jobbet for å redusere aldersgrensen for uttak av pensjon fra 67 år ned til 62 år via AFP ordningen. Nå går regjeringen i motsatt retning og tar oss tilbake til 80 tallet. Hvis du er født på slutten av 1970 tallet, så vil det nå ikke bli mulig å gå av med pensjon før du fyller 63 år. Er du født på slutten av 1980 tallet blir den nye grensen 64 år. De som ble født rundt 2020 kan ikke gå av med pensjon før de tidligst blir 67 år», forteller lederen av foreningen Markus Hansen. 

«Forslaget til regjeringen innebærer at pensjonsalderen vil øke med basis i at levealderen øker i gjennomsnitt blant befolkningen i Norge. Hvert årskull fra og med 1964 kullet vil få en økning. Pensjonsalderen vil øke med 2/3 deler av økt levealder. Altså for hvert år levealderen øker, vil pensjonsalderen øke med 8 måneder.»

«Blant våre medlemmer er det fra før altfor mange som ikke er i stand til å stå i arbeid frem til 62 år, og som ender sin yrkeskarriere som arbeidsufør. Ved å heve pensjonsalderen vil denne andelen vokse. Det er også noen av våre medlemmer som er i stand til å jobbe lenger enn 62 år, og dette dreier seg ikke om å begrense deres mulighet til å jobbe lenger, men at våre medlemmer fortsatt skal ha muligheten til å velge mellom pensjon og arbeid fra og med 62 år. Regjeringen vil i realiteten nå tvinge flere ut i arbeidsuførhet enn i dag», fortsetter Hansen.

«Pensjonsvilkårene ble kraftig forverret med pensjonsreformen, som ble innført fra 2011, og nå skal de ytterligere forverres. Det er vi sterkt uenige i. Dette er et arbeiderfiendtlig forslag fra regjeringen og vil ramme de med fysiske yrker hardest», avslutter han.

Hva skjer og når?

Det blir streikemøte fra kl. 13.00 i Samfunnssalen, rett ved Sentrum Scene (Arbeidersamfunnets plass). Det serveres kaffe og mat. Her vil alle få god informasjon om hva regjeringen foreslår. Her vil vi være sammen med elektrikerne, bygningsarbeiderne og andre. Dagen avsluttes med en felles markering foran Stortinget.

Siste artikler

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.

FEM OMKOM I ULYKKE MED BYGGEPLASSHEIS

Mandag den 11. desember omkom fem bygningsarbeidere da en byggeplassheis raste ned 20 meter på en byggeplass nord for Stockholm.

DE FLESTE ULYKKER MED RULLETRAPP SKYLDES FEIL BRUK

De aller fleste ulykkene med rulletrapper i Singapore i løpet av fjorårets ti første måneder, skjedde fordi folk ikke brukte dem riktig. Noe som kan være gjenkjennbart med norske forhold.

HEISMONTØR KLEMT I HJEL I SJAKTEN

Rett etter klokken tolv fredag den 29. desember ble politi, redningstjeneste og ambulanse varslet om en arbeidsulykke i en heissjakt syd i Stockholm.
2,499FølgereLik
1,060FølgereFølg
42AbonnenterAbonnér
X