21. mai 2024

Å HA DET ÅLREIT PÅ JOBB

Vi har vel alle tasset rundt i ukesvis alene på arbeide, for så å behøve litt hjelp på en jobb. Etter å ha jobbet sammen med noen andre så kjenner man seg litt blidere, litt mer positiv og alt er bedre. Det er ikke så rart, vi er jo sosiale vesener.

Sikkerhetsaspektet ved å jobbe sammen med andre er et viktig punkt som ble tatt opp på årets FSE og førstehjelpskurs. Det ble snakket om hendelsen hvor en kollega fikk hjertestans i det han svingte ut fra kontoret. Hadde han ikke hatt sine gode venn og kollega der så ville det blitt et tragisk utfall. Heldigvis var han der, og handlet på instinkt. Og det reddet et liv. 

Et annet argument for å jobbe sammen er det som i dag populært kalles det psykososiale og søkelys på mental helse. Hva innebærer disse begrepene?

«Psykososial er en fellesbetegnelse på psykiske og sosiale forhold av betydning for helse og mental fungering. Sosiale forhold kan angå barns oppvekstsvilkår, hjemmeforhold, forhold på skolen, miljø på arbeidsplassen og så videre, mens psykiske forhold viser til personens måte å håndtere disse, kognitivt og emosjonelt.» (Kilde: Store Norske Leksikon)

«Psykisk helse kan beskrives som en opplevelse av å ha det bra, med muligheter til å virkeliggjøre sine talenter, mestre vanlige belastninger i livet, finner glede i arbeid og aktivitet samt delta og bidra i samfunnet. Psykisk helse handler slik om vår til enhver tid opplevelse av trivsel. Dette er forhold ved menneskelivet som er i bevegelse gjennom livsløpet, og som varierer med tid og sted, person og relasjon.» (Kilde: Store Norske Leksikon)

For meg så handler det å arbeide med noen om å danne en relasjon, gleden av å samarbeide på en jobb og utføre den godt. Det danner kollegiale relasjoner, vennskap, gjensidig respekt og vi lærer av hverandre. Dessuten er det tryggere og mer effektivt om det gjøres på en ordentlig måte.

I en perfekt verden så hadde vi alle jobbet sammen i lag. På nymontasje, mod og service. Jeg mener vi hadde vært mer effektive når ting «satt seg» og rutinene var innarbeidet, selvfølgelig med den forutsetning at det var et ønske til stedet om å arbeide effektivt. En skikkelig utføring av vedlikehold eller trygg og metodisk feilsøking vil være lettere å utføre og å motivere seg til når man er to. En heiskonsulent jeg snakket med forleden, argumenterte fornuftig angående dette. Han sa at han anbefaler kundene sine å gå ned på antall besøk, men opprettholde moduler og «timer arbeidet». Jeg syns det er en interessant tanke. Videre snakket han om da å benytte to heismontører til å ta fullt ettersyn, vedlikehold, rengjøring og testing i forhold til FDV krav. Da går det flere timer på et besøk, men det gjøres grundig og antall besøk kan faktisk reduseres uten at det går ut over sikkerhet og drift. Nå skal det selvfølgelig nevnes at vedkommende understreket at miljøet heisen går i og hyppigere bruk vil kreve flere besøk uansett, men dere forstår sikkert argumentet.

Hva med verdien av å lære av en erfaren montør? Å sette sammen et spann med en eldre, erfaren montør og en yngre, motivert og fremadstormende montør. Tenk hvor mye positivt den kombinasjonen ville gjort på sosialt og fagmessig nivå. Det er å spleise generasjonsgapet og bygge faget videre stein for stein. Da hadde vi blitt enda bedre enn vi er i dag, og det er viktig i bevaring av faget vårt.

Jeg setter stor pris på å jobbe med kolleger. Det gir meg mye, både i trivsel, utveksling av erfaring og læring. Jeg er sikker på at det er det samme for de fleste.

Fra Overenskomsten §10: «Smussig arbeid og arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse».

Det kan ikke pålegges en montør å arbeide alene på̊ et anlegg når det er uforsvarlig av sikkerhetsmessige hensyn. For så vidt gjelder stillas vises til Arbeidstilsynets forskrift 500 som omhandler stillas, stiger og arbeid på̊ tak, m.v. («Forskrift 500» er i dag erstattet av «Forskrift om utførelse av arbeidet». Red.anm.)

Emil Bariås
Emil Bariås
Bariås er heismontør og bidragsyter til redaksjonen.

Siste artikler

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.

TARIFFORHANDLINGENE DAG FOR DAG

Mandag 6. mai til onsdag 8. mai er satt av til tarifforhandlinger på Overenskomsten for heisfaget.

TARIFFORHANDLINGENE STARTER I DAG

Det var et forventningsfullt og optimistisk forhandlingsutvalg som i dag stilte til forhandlinger i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X