21. mai 2024

HVA ER EN HEIS?

Det er et spørsmål jeg ofte stiller når jeg holder kurs. Det er mange som jobber i heisfaget som ikke kan svare, og når jeg får svar så får jeg mange forskjellige. Så da tenkte jeg å kanskje hjelpe til litt med å prøve å definere svaret.

Hvem bestemmer hva som er en heis?

Jeg? Du? Myndighetene? Lovene? Folk flest? Her er det i hvert fall mange steder å starte. Jeg tenkte å starte med Overenskomsten for heisfaget. Ikke fordi det er mitt oppslagsverk til vanlig, men fordi det er den som betyr noe for HMF.

I Overenskomsten står det mye om heis, heisfaget, heismontør osv. Her beskrives heismontøryrket som et fag, og at man skal kunne montere forskjellige typer heisanlegg, igangkjøre og reparere disse, samt foreta heisteknisk service og vedlikehold. Men ikke hva en heis er. 

Jeg tenker at det er helt greit, Overenskomsten skal beskrive arbeidsforhold og lønnsforhold, og så må jeg titte et annet sted for å finne ut hva en heis er. Noe annet som ofte gjøres når man definerer ting er å vise til leksikon eller wikipedia. Så jeg tenkte å se hva Store Norske Leksikon sier om saken. Artikkelen her er kort, og lett forvirrende. Tror kanskje vi i heisbransjen burde ta ansvar og hjelpe SNL til en bedre beskrivelse av heis. Her puttes alt fra skiheis, til trappeheis, gruveheis, personheis i en «pose». Men i siste setning dytter de oss i hvert fall i riktig retning og sier at bestemmelser om heis er gitt i Plan- og bygningsloven.

Plan- og bygningsloven

Hvis jeg søker i Plan og bygningsloven kommer jeg til §29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll. Her finner vi regler for sikkerhet, og kontroll av sikkerhet, men ikke noen definisjon av heis. Men i siste avsnitt står det at departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser.

Heisforskriften

På Lovdata finner vi Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser som i §3 definerer heis på denne måten: 

«Heis er en løfteinnretning som betjener fastlagte nivåer ved hjelp av en heisstol som beveger seg langs stive føringsskinner og heller mer enn 15 grader i forhold til et vannrett plan, eller en løfteinnretning som beveger seg langs en fastlagt bane, også når den ikke beveger seg langs stive føringsskinner.»

Så endelig har vi definisjonen på en heis. Men ble du klokere? Jeg tenker at beskrivelsen er litt tynn og mangelfull. Og det er veldig vanskelig å se forskjellen på en heis og en løfteplatform. Heldigvis har vi også paragraf §2 som angir virkeområdet:

«Denne forskriften gjelder for heiser som permanent betjener bygninger og anlegg, og som er beregnet på transport av personer, personer og varer eller bare varer dersom heisstolen er tilgjengelig, dvs. at en person uten vanskeligheter kan komme seg på den, og utstyrt med betjeningsinnretning som er plassert på heisstolen eller kan nås av en person på heisstolen. Forskriften får også anvendelse på sikkerhetskomponenter for heiser som er angitt i vedlegg III for bruk i heiser som angitt i første ledd.» 

Videre står det at forskriften får ikke anvendelse på løfteinnretninger med en hastighet som ikke overskrider 0,15 m/s, byggeplassheiser, taubaner, herunder kabelbaner, heiser som er spesialkonstruert og -bygd for militære formål eller politiformål, løfteinnretninger fra hvilke det kan utføres arbeid, heiser i gruvesjakter, løfteinnretninger beregnet på å løfte de opptredende under kunstneriske opptredener, løfteinnretninger installert i transportmidler, løfteinnretninger i tilknytning til maskiner, som utelukkende er beregnet på å gi adgang til arbeidsstasjonene, herunder vedlikeholds- og kontrollpunkter på maskinen, tannhjulsdrevne tog, rulletrapper og rullende fortau.

Men hva sier rettsvesenet?

Så trenger jeg å vite noe mer? Vel, om verden bare var så enkel. I en dom fra Borgarting lagmannsrett står det: 

«…forklarte at den største forskjellen mellom bilheiser som reguleres etter heisdirektivet, og andre løfteinnretninger som reguleres etter maskindirektivet, går på sikkerheten og derved på funksjonaliteten. Han opplyste at det i dagligtale ikke skilles mellom de to typene heisløsninger, og at begge omtales som bilheiser. Etter dette er det lagmannsrettens syn at det ut fra bruken av ordet «bilheis» i kontakten mellom partene, ikke kan sluttes hvilke krav byggherren kan stille til kvalitet og funksjonalitet i henhold til entreprisekontrakten, og derigjennom hvilke mangler som foreligger ved den leverte transportplattformen.»

I denne rettsaken handlet det om at noen hadde fått en billøfteplattform som var beskrevet som en bilheis. Men fordi vanlige mennesker ikke ser forskjell på heis og løfteplatform og heis, så var det greit å selge en løfteplatform som heis.

Så hva er en heis?

Som jeg har vist til her kan det være litt vanskelig å finne en definisjon, og når man har en definisjon kan likevel løfteplattformer beskrives som heis. I hvert fall hvis man havner i en juridisk situasjon. Men for å holde det enkelt ville jeg forholdt meg til beskrivelsen i heisforskriften.

Martin Granseth
Martin Gransethhttp://heisutdanning.no/
Granseth er instruktør på Heisbransjens Utdanningssenter (HBU).

Siste artikler

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.

TARIFFORHANDLINGENE DAG FOR DAG

Mandag 6. mai til onsdag 8. mai er satt av til tarifforhandlinger på Overenskomsten for heisfaget.

TARIFFORHANDLINGENE STARTER I DAG

Det var et forventningsfullt og optimistisk forhandlingsutvalg som i dag stilte til forhandlinger i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X