15. juni 2024

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarlig steinstøv

Arbeidstilsynet vil i sommer utføre tilsyn i utsatte bransjer, hovedsakelig i bygg og anlegg, for å kontrollere om det forekommer at arbeidere blir eksponert for kvarts. Vi vet at arbeidstakere daglig blir utsatt for kvartsholdig steinstøv, som kan forårsake lungekreft, allergi og KOLS.

Heismontørenes Fagforening har fram til nå vært en av få som har drevet opplysningsarbeid i forbindelse med farene knyttet til kvartsstøv, så at Arbeidstilsynet nå kommer på banen er svært positivt. Årets tariffoppgjør endte også med enighet med arbeidsgiverne om å utføre en rekke tiltak på heisbedriftene. Markus Hansen, leder i HMF, forklarer: «Sammen med arbeidsgiverne skal vi utforske støveksponering knyttet til bruk og ikke bruk av ankerskinner. Ulike tildekninger av heissjakten for å beskytte mot sekundæreksponering skal også testes ut. Videre er vi også enige om et felles utspill for å synliggjøre og opplyse omverdenen om kvartsstøv. Det er ikke bare i heissjakten kvartsstøv finnes – det er også i stor grad utenfor og hos andre yrkesgrupper.»

Eksponering for kvarts skjer i hovedsak ved innånding av steinstøv når man håndterer kvartsholdig stein og sand, for eksempel i forbindelse med gruvedrift, fjellboring og ved knusing av stein. De meste utsatte næringene for kvarts er tunnel-, bygge- og anleggsvirksomhet og bergverksdrift.  

Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn i hele landet i sommer

«Siden kvarts finnes i en rekke næringer som sysselsetter mange, antar vi at flere tusen arbeidstakere daglig blir eksponert for kvarts,» sier avdelingsdirektør Rosmari Johnsen i Arbeidstilsynet. Flere utsatte bransjer vil bli fulgt opp i løpet av sommeren. «Vi vil blant annet kontrollere om virksomhetene har kartlagt og risikovurdert forekomsten av kvarts, og om det er iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak,» sier Johnsen.

MÅ FOREBYGGE EKSPONERING FOR KVARTS: – Vi vil blant annet kontrollere om virksomhetene har kartlagt og risikovurdert forekomsten av kvarts, og om det er iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Rosmari Johnsen. Foto: Arbeidstilsynet

Hvordan kan man unngå eksponering? 

«For å redusere eksponering for kvarts, er det viktig at kollektive tiltak som verner alle arbeidstakerne blir prioritert først,» sier Rosmari Johnsen. Her skiller Arbeidstilsynet mellom tekniske og organisatoriske tiltak, der førstnevnte omfavner blant annet å sørge for at arbeidsutstyret er i samsvar med regelverket og utstyrt med oppsamlingssystem, sørge for lukket førerhytte med HEPA-filter og overtrykk, og vanning for å dempe støvet.

De organisatoriske tiltakene handler om god planlegging, organisering og tilrettelegging av arbeidet.

Dersom kvarteksponeringen fortsatt er for høy etter at tekniske og organisatoriske tiltak er innført, må arbeidstakerne benytte personlig verneutstyr i form av åndedrettsvern med P3-filtre. Åndedrettsvern vil ofte være nødvendig ved sprengning, boring og knusing i bygge- og anleggsarbeid. 

Les hele pressemeldingen fra Arbeidstilsynet her.

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X