Evaluering av HMFs Grunnskole

2311_Evaluering HMFs Grunnskole-27. – 28. november 23

På en skala fra en til ti, der en er dårligst og ti er best:

Kursets innhold

Hva tenker du om innholdet i kurset?

Gjennomføring av kurset

Hva tenker du om gjennomføringen av kurset?