15. juni 2024

Mai, 2019

08mai09:0015:30Styrekurs

Detaljer

Det gjennomføres kurs for styremedlemmer og vararepresentanter i HMF. Kursets innhold skal ta for seg temaer som setter oss i stand til å møte de faglige og politiske utfordringene vi som del av fagbevegelsen står ovenfor.

Temaene vil blant annet være:

  • Sosial dumping, og de problemene dette medfører i dagens arbeidsliv
  • Konsekvensene av overnasjonalitet i arbeidsmarkedspolitikken, med utgangspunkt i EØS-avtalen og den stadig økte makta Brussel skaffer seg
  • Angrepene på dagens velferdsgoder, tariffavtaler med mer

I tillegg skal vi gå gjennom fagbevegelsens historie generelt, og vår egen spesielt, med vekt på hvordan vi kan opprettholde maktbalansen ovenfor arbeidskjøperne, og bevisstgjøre oss på hvilke midler og alternativer vi har til å stå i mot dagens angrep på fagbevegelsen. Vi må komme på offensiven i kampen for et anstendig arbeidsliv for folk flest! Kunnskap om historia og hvordan vi kan benytte denne i fremtiden gir, sammen med selvopplevde erfaringer, en god ballast for å ivareta en sterk lederrolle i foreninga.

Siste del av kursrekka har som målsetning å gjøre oss i stand til å lage en strategi for HMFs fremtid.

Kursene gjennomføres på foreningskontoret i Østre Aker vei 24 i Oslo. Vi tilpasser oppstart og avslutning slik at det skal passe best mulig for deltakere med lang reisevei. Dersom overnatting blir aktuelt, finner vi løsninger på dette under kursets gang.

Har du spørsmål? Ta kontakt med studieutvalget ved Pettern på telefon 918 53 408

Tid

(Onsdag) 09:00 - 15:30

Sted

Heismontørenes Fagforening

Østre Aker vei 24

Arrangør

Heismontørenes Fagforeningforeninga@heis.no Østre Aker vei 24

X